Dette er de nye smitteverntiltakene i Drammen

Ordfører Monica Myrvold Berg (t.v.), og rådmann Elisabeth Enger.
, rådmann

Ordfører Monica Myrvold Berg (t.v.), og rådmann Elisabeth Enger. , rådmann Foto:

Politikerne i Drammen vedtok fredag ettermiddag nye smitteverntiltak.

DEL

(Drammens Tidende) Dette er tiltakene som fredag ettermiddag ble vedtatt i Drammen som trer i kraft fra mandag klokken 24.00:

 • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.
 • All fritidsaktivitet for voksne stenges.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Drammen. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.
 • Butikker, kjøpesentre og lignende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Disse tiltakene tok politikerne stilling til i et ekstraordinært krisemøte i formannskapet klokken 15. Forslaget kommer som følge av at Oslo har strammet inn, og at Drammen er blitt anbefalt å følge de samme retningslinjene.

I innstillingen fra rådmannen står det at det tas sikte på at ny forskrift trer i kraft fra mandag kl. 24.00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene, noe som først blir synlig etter tre-fire uker.

Det betyr at drammenserne må leve under de strenge restriksjonene til godt inn i førjulstida.

I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres:

Dette er de lokale koronatiltakene Drammen har vedtatt fra før av:

 • Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.
 • Kommunen oppfordrer til å unngå kollektivreiser i rushtid og med stort antall passasjerer.
 • Om folk likevel bruker kollektivtransport, skal det utvises særskilt oppmerksomhet for å følge smittevernregler.
 • Når det ikke er mulig å holde én meters avstand, skal folk bruke munnbind. Dette gjelder på kollektivtransport, butikker, serveringssteder, i tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Denne plikten gjelder ikke for folk som utøver fysisk aktivitet, barn under 12 år eller de med medisinske tilstander som gjør at de ikke kan bruke munnbind.
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Skjenkestopp for utesteder er satt til midnatt. Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00.
 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte munnbind-plikt når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
 • Lokalene skal være dimensjonert slik at alle kan holde én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken