Det politiske narrespillet om Stena på Lyngås – hvem fører hvem bak lyset?

Debatten om etablering av Stena Recycling på Lyngås forsetter.

Debatten om etablering av Stena Recycling på Lyngås forsetter.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lierposten sitt intervju med Høyres gruppeleder 26.03.20 var heller nedslående lesning. Nok en gang avviser Lier Høyre planene om mottak av næringsavfall på Lyngås i regi av Stena Recycling. Dette på tross av at planene nok en gang er kraftig endret som følge av tidligere politiske vedtak og signaler.

Det er ikke tvil om at etablering av et utvidet avfallsmottak på Lyngås innebærer et meget viktig og nødvendig miljøtiltak, fremfor alt for næringslivet i kommunen og dessuten regionalt. Etableringen vil i tillegg være i tråd med målsettingene i kommunens vedtatte Energi- og klimaplan og dessuten være en viktig arbeidsplass på lag med fremtiden.

Lier trenger arbeidsplasser også etter korona-krisen. Lier Frp mener at søknader fra Stena Recycling og grunneiere må behandles i vanlige politiske møter etter gjeldende lovverk, ikke avgjøres i Lierposten. Lier Frp forutsetter som en selvfølge, at de generelle saksbehandlingsreglene skal gjelde også for tiltakshaverne på Lyngås.

På bakgrunn av de kritiske holdningene Høyres gruppeleder legger for dagen i intervjuet 26.03 og Høyres stemmegivning i kommunestyret, så er det grunn til å spørre hva slags næringsliv Lier Høyre som et angivelig ansvarlig og førende parti og det øvrige politiske flertallet, faktisk ønsker. Her er noen konkrete, kontraproduktive eksempler som underbygger vår uro.

I Lierposten i februar 2020 lanserte Lier Høyre en kampanje mot såkalt lys-forurensing. Lys fra drivhus fremstår som en vederstyggelighet. Det sier seg selv at ytterligere restriksjoner her vil gjøre det enda vanskeligere for veksthusnæringen i Lier. Veksthusnæringen er en viktig del av landbruket i «grønne Lier». Er det slik at landbruksaktørene lar Høyre slippe unna med dette?

NRK P2 hadde tirsdag 31.03 en positiv og optimistisk reportasje om Nor-Tekstil på Liertranda. Kanalen kunne fortelle at det er stor aktivitet døgnet rundt i denne bedriften – for å sørge for rene tekstiler til sykehus og pleiehjem – noe som er helt nødvendig for å kunne bekjempe koronaviruset. De ansatte gjør en kjempeinnsats under krevende forhold. Men dersom en går tilbake til 2013/2014 så vil en se at Lier Høyre og flere, ønsket å fordrive Nor-Tekstil fra Lierstranda. Begrunnelsen var at den type virksomhet ikke passet inn i konseptet Fjordbyen. Heldigvis sikret flertallet, med Frp og Ap i spissen, å beholde denne opplagt samfunnsnyttige bedriften i Lier.

Men én «næringsvirksomhet» Lier Høyre synes å være positive til, er Haugstua/«Kals-bua» på Årkvisla. Her reises store bautaer, med og uten kommunale tillatelser, for å hedre skiløperen og Drafn-medlemmet Thorleif Haug (en person som døde i Drammen i 1934). Det mottas besøk av tidligere IOC-president Gerhard Heiberg og storkarer fra Kina. Kommunen fremstår som veldig positiv og sjenerøs – her ilegges heller ikke dagbøter for ulovlige tiltak. Men ut av dette skapes det verken arbeidsplasser, grønne skifter eller skatteinntekter.

Det er forstemmende å se at etter at Stena-konseptet nå er fullstendig endret til et komplett, klimanøytralt og miljøsikkert anleggs- og behandlingsforetakende, så velger opponentene fremdeles å hevde føre-var-prinsinsippet, de samme innvendingene og at ingenting er endret fra tidligere. Vel, det er da man må spørre seg om hva det er som rir Lier Høyre? Er det mer ved denne saken som øye ikke kan se og øret ikke skal høre?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken