Gå til sidens hovedinnhold

– Det haster – gode klimamål må være grunnleggende

Artikkelen er over 1 år gammel

Klima og miljø Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens klimapolitikk styrer mot katastrofale klimaforandringer. Mener du at å redde livsgrunnlaget vårt er den viktigste oppgaven nå, og at det også må prege lokale avgjørelser, da bør du sjekke om det partiet du pleier å stemme på har den beste politikken.

Hvis et annet parti er mer troverdig, kan det være lurt å skifte parti denne gangen.

Lytt til barn og unge

Partiprogrammene forteller mye, og politikere på stand må kunne svare på hva partiet går inn for når det gjelder klimasatsing. Gode klimamål må være grunnleggende for all kommunalpolitikk, det vil hele samfunnet vinne på. Vi trenger modige politikere i Lier, som tør å lytte til barn og unge!

Dette året har utallige barn og ungdom gått i demonstrasjonstog for å understreke kravet om en trygg klimaframtid. Og vær du trygg – de kommer til å fortsette. Det de ber oss innstendig om, er å ta klimaendringene på alvor. Og da har vi voksne et ansvar for å følge opp, politikerne aller mest.

En måte å følge opp, er å la lokalvalget 9. september bli et klimavalg. Det dreier seg om noe så viktig som å redde livsgrunnlaget vårt! Våre lokale myndigheter her i Lier har en nøkkelrolle når vi skal begrense klimautslipp. De informerer oss innbyggere og legger til rette for mange av våre klimariktige handlinger.

Still strengere krav

Alt står og faller med vilje og visjon, noe politikerne våre forhåpentligvis har, vi velgere må bare gi dem ryggdekning til å stå enda mer på! Lier kommune må lytte til de utålmodige ungdommene som ber om hjelp i den store dugnaden, å bevare deres livsgrunnlag!

Gode forslag til kommunale klimatiltak er samlet i heftet «8 Klimavettregler». Det er utgitt av Klimavalgalliansen, en bred allianse av 68 landsomfattende organisasjoner.

Klimasmart planlegging er sentralt i kommunens rolle som klimaforkjemper. Også som tjenesteyter, eiendomsbesitter, byggherre og innkjøper har kommunen et stort ansvar. Tar de som skal styre kommunen etter 9. september gode valg, kan grønne Lier kommune utgjøre en enorm grønn kraft.

Ved å stille strengere miljøkrav til leverandører, kan disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger.

Mange av tiltakene som foreslås har økonomisk gevinst. Og forslagene vil gjøre kommunen vår til en enda bedre plass å bo og arbeide, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape levende, attraktive nærmiljøer.

Din stemme teller! Godt valg!

Kommentarer til denne saken