Det har blitt lagt mye korona-asfalt på et par måneder

Siden Lier VVA fikk tildelt en porsjon statlige tilskuddsmidler i september har asfaltrulla hatt travle dager.