Gå til sidens hovedinnhold

– Det er viktigere med konkrete tiltak enn konkurranser i veltalenhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lierposten ba i sin utgave 15. august partiene om å vurdere status i det arbeidet som er gjort innen klima og miljø.

Ordføreren svarte opp med å hevde at Lier har mye å være stolt av - fakta og statistikk viser at Lier er en av de beste kommunene når det gjelder planlegging, tiltak og resultater. Det er mange fine ord og formuleringen.

Vi i Lier Frp kan med en gang innrømme; de andre partiene er mye flinkere enn oss mht elegante formuleringer om klima og til å foreslå hvilke tiltak alle andre enn en selv skal iverksette. Lier Frp mener det er viktigere med konkrete tiltak enn konkurranser i veltalenhet og oppfinning av nye ord på miljøfronten.

Åpenbar mangel

I Lier har vi dekket opp tilfredsstillende basisordninger som f eks renovasjon, vann- og avløp, tilsyn med avfall og deponier. En åpenbar mangel ligger på næringsavfallssiden.

På Lyngås presenterte avfallsindustrien og grunneier seriøse planer om avfallsmottak for næringslivet. Disse planene ble først godkjent av det politiske flertallet. Men plutselig skiftet Facebook-Høyre ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal standpunkt.

Kommunens planlegging og alle gjennomføringstiltak må i energi- og miljøsammenheng være basert på realistiske forutsetninger og ikke et klimahysteri som nærmer seg massepsykose.

Symptomatisk for situasjonen er at en god del kommuner og fylkeskommuner erklærer klimakrise og tar seg ferie (gjerne med fly til eksotiske og spennende land hvor det er få turister), mens alle tenkelige forståsegpåere roper «ulv» og «skam» i ekkokammeret. Folk flest skjønner etter hvert at dette bærer i feil retning.

Bærekraftig utvikling

All utvikling i Lier kommune må selvsagt relatere seg til prinsippet om bærekraftig utvikling der miljø, energiomlegging og energieffektivisering står i fokus. Etter vår mening skal man vokte seg for å drive uansvarlig og kostbar symbolpolitikk og ikke minst feil beslutninger på miljø- og klimaområdet.

Ett eksempel på sistnevnte; kommunestyret vedtok enstemmig et forbud mot bruk av forbrenningsbaserte kilder i fjern-varmeanleggene, men ga likevel grønt lys til lånegarantier for delvis kommunalt eide anlegg på Tranby, slik at disse fortsatt kan drives klimafiendtlig.

Det er trist å være vitne til at så snart et miljøtiltak koster Lier kommune penger, så trekker Lier Høyre og alle de andre seks miljøpartiene i kommunestyret seg unna.

Men det å belaste innbyggerne med miljøkrav, det er greit for det politiske flertallet.

Ansvarlig og effektiv politikk

Et enstemmig kommunestyre vedtok som kjent en ambisiøs og fremtidsrettet energi- og klimaplan. Den legger også opp til å sikre at nyeste tilgjengelige teknologi og med høyest mulig grad av målopp-nåelse og kostnadseffektivitet, velges.

Tempoet på iverksettelse av vedtatte tiltak som følger av planens føringer og målsettinger, må betydelig intensiveres, også med tanke på nasjonale mål. Her ligger Lier kommune urovekkende langt etter.

Politisk må det her grep til slik at planen ikke ender opp som et slags «kjekt å ha», staffasje eller hyllemeter på kontorene i rådhuset.

Lier Frp er for miljøvern, men mot miljøplaner som statussymbol.

Lier Frp har i de 3 siste valgperiodene vært av de fremste pådriverne for energi- og miljøengasjementet i kommunen.

Vi bidro også sterkt til utviklingen av den vedtatte energi- og klimaplanen og har hele veien etterlyst status og fremdrift. Planen, inkl handlingsdelen, er gjenstand for hhv rullerende oppdatering og evaluering. Det nye kommunestyret vil her måtte ta oppfølgingsjobben.

Lier FrP går til valg på at vi skal arbeide for en ansvarlig og effektiv energi- og miljøpolitikk. Der er vi velbegrunnet kompromissløse!

Kommentarer til denne saken