I det siste har det pågått en debatt knyttet til den økende bruken av vannscootere. Det er selvfølgelig ikke unaturlig at det er en økende bruk da det ble lovlig 1. juli 2016, og har kun vært lovlig i litt over fire år. Samtidig fremstiller enkelte at det er skuteren i seg selv som bidrar til uvettig og farlig kjøring, men la oss nå være ærlige. Det er ikke vannscooteren som definerer problemet, det er sjåføren.

Den uvettige kjøringen ville også funnet sted i en motorbåt av ulik størrelse. Vi må ikke glemme at fartsgrensen som er på fjorden også gjelder båter, men det er ikke alltid den opprettholdes av dem heller. Da må man heller sette inn ressurser på å ta de som bryter regelverket istedenfor å definere fremkomstmiddelet som lovbryter. En lovbryter er en lovbryter uavhengig om vedkommende kjører båt eller vannscooter.

Hvis vi skal leve i et samfunn der man setter et forbud mot alt som er gøy løser man ikke problemet. Skal politikerne leve under et slikt mantra må man forby lightere fordi det finnes pyromane, med potensiale for å tenne på hus. Vi må forby bilkjøring fordi det finnes noen som kjører i ruspåvirket tilstand. La oss putte fingeren i jorda, og innse at ikke alle som kjører vannscooter bryter reglene. Politiet må heller få tildelt ressurser for å ta kjeltringene fremfor å fremstille alle som kjeltringer.

Noen benytter argumentet om at vannscootere bråker mer enn båter, og det gjorde NRK en undersøkelse på 23. august 2017 som viser at vannscootere bråker mindre enn båter med samme motorstyrke. Den selektive hørselen slår inn og påvirker at man oppfatter det høyere fordi den har en akselerasjon som er annerledes enn vanlig båt. Det utløser altså lavere desibel enn båter med samme motorstyrke.

Vannscooter er et fremkomstmiddel på sjøen på lik linje som en motorbåt. Et forbud mot alt som er gøy er ikke riktig vei å gå.