Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke god økonomistyring å overse viktige tiltak

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det store økonomiske overskuddet i Lier kommune for 2020 står i kontrast til flere forhold som skulle vært prioritert i kommunen. Det siste alvorlige eksemplet er forfallet på Tranby skole, som gir både elever og lærere fullstendig uholdbare forhold. Sånn kan vi ikke ha det.

Kommunens tertialrapport i oktober viste et sannsynlig driftsunderskudd i 2020. I grunnlaget for den påfølgende budsjettprosessen ble situasjonen betegnet som alvorlig, og kommunedirektøren formante til økonomisk nøkternhet. Pandemien skapte stor økonomisk usikkerhet og ble fremholdt som en spesiell grunn til måtehold. MDG er et parti som ønsker å legge vekt på forsvarlig økonomisk styring, og vi valgte derfor å følge kommunedirektørens innstendige oppfordring.

Da regnskapet for 2020 ble lagt frem, viste det imidlertid et overskudd på over 112 millioner, derav et netto driftsresultat på 43,2 millioner, dvs. 2,1 prosent av driftsinntektene, som er godt over vedtatt økonomisk handlingsregel på 1,75 prosent. Gitt at overskuddet legges til disposisjonsfondet, dvs. kommunens sparekonto, blir også dette godt over vedtatt mål.

Når vi ser dette i lys av at politikerne ble rådet til et budsjett med 0,5 prosent flatt kutt i alle virksomheter, er dette provoserende. Flatt kutt er i utgangspunktet en dårlig og for lettvint løsning som stresser flere virksomheter unødvendig, spesielt innenfor helse, omsorg og skole, som trenger flere ressurser i stedet for kutt.

Regnskapet for 2020 viser også at gjeldsgraden i kommunen er på bare 52 prosent og dermed mye under handlingsregelen på maks. 75 prosent. Når revisor og kontrollutvalget i tillegg har bemerket at kommunen tidligere har hatt betydelig ubrukte lånemidler, blir flere av kommunedirektørens økonomiske prioriteringer vanskelig å forstå. Det gjelder ikke minst forfallet på Tranby skole, men også manglende vedlikehold på flere av kommunens bygg.

Det er leit å konstatere at kommunedirektørens råd var feil, og at flere viktige tiltak kunne vært prioritert. Derfor vil vi vurdere budsjettet for 2021 på nytt ved behandling av første tertial i år. Vi vet nemlig at regjeringen har lovet kommunene kompensasjon for utgifter i forbindelse med pandemien. Og vi har også i foregående år sett at skatteinngangen til kommunen oftest har blitt vesentlig høyere enn antatt.

Vi håper derfor at det skal være mulig å effektuere det vi tidligere har fått vedtak om, blant annet bostøtte til velferdsboligene, som Høyre dessverre sørget for å utsette med henvisning til den vanskelige økonomiske situasjonen.

Dessuten forventer vi at det settes av nødvendige ressurser til oppfølging av planen mot mikroplast- og annen plastforurensning i Lier, som MDG fikk vedtatt at skulle utarbeides, og som endelig ble ferdig sist høst. Dessverre fant verken kommunedirektøren eller posisjonen pengene til dette i budsjettet.

Det er ikke god økonomistyring å overse viktige tiltak, der manglende oppfølging kan gi alvorlige og avgjørende konsekvenser.

Kommentarer til denne saken