↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 94 801

Besøksadresse

Svendsemarka 40
3409 TRANBY
  1. Beskrivelse

Vi er et mindre maskinentreprenørfirma som har ambisjoner om å bli større. Firma ble etablert høsten 1992 under navnet Per H. Stokke & Co AS med noen av de ansatte på eiersiden. I dag eies firma av Per H. Stokke.

Vårt firma driver tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet med hovedvekt på tomteopparbeidelse, veibygging og kommunaltekniske arbeider. Vi utfører denne typen oppdrag i området mellom Drammen og Oslo for både private og offentlige oppdragsgivere. Firma har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3 for denne typen oppdrag.

Bedriften er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund), er godkjent som lærebedrift i anleggs- og bergfagene, og medlem av Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene.

Vi har fokus på HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og dette prioriteres i alt vårt arbeid. Vi har dyktige fagarbeidere, og legger vekt på god kvalitet til riktig tid og riktig pris.

VI TAR JOBBEN GRAV-ALVORLIG!