↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

31 29 26 30

Besøksadresse

Smemyrveien 10
3474 ÅROS
  1. Beskrivelse

FFF Hage og Miljø as startet i 1989 som grunnentreprenør.
I dag er våre virksomhetsområder riving og sanering, veiarbeid, grunnarbeider, containerutleie og avfallshåndtering.
Med vår beliggenhet i Røyken langs riksvei 23, dekker vi områdene Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier og Drammen og Frogn.
Vårt mottaks- og behandlingsanlegg for avfall er godkjent av Fylkesmannen i Buskerud. Her sorteres, behandles og bearbeides avfall fra næringsvirksomhet, byggeindustrien og privat og offentlig sektor.

Vi har sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for følgende klasser:

  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2.

I tillegg er vi godkjent i StartBank et leverandørregister for å bidra til at aktørene i Bygge- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår.
Vår virksomhet arbeider i henhold til NS-ISO 9001 og NS-ISO 14001.
Se våre tjenester eller ring oss på tlf  tlf 31 29 26 30 og hør hva vi kan hjelpe deg med.
Containerutleie
 
FFF Hage og Miljø as tilbyr containere i forskjellige størrelser, både for næringslivet og private.
Vi dekker områdene Røyken, Hurum, Lier, Drammen, Asker, Bærum, Oslo og Follo. Du kan være trygg på at avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte, i henhold til gjeldende regelverk.