Den store motorveien slynger seg gjennom Lierdalen og etterlater seg mye støy. En kontinuerlig sus til alle døgnets tider, alle dager i uka, hele året, alltid. Det høres i boligområder på Nøste, på Lierstranda, på Reistad, på Tranby, på Lierskogen, også de som ligger langt fra motorveien. Det høres på skoleområder, gårdstun og jordbruksarealer. Det høres når vi går tur i nærområder. Av og til, som ved deler av langs gamle jernbanetraseen, kan vi ikke høre våre egne tanker og trenger hørselvern.

Hvorfor har vi det sånn i Lier? Nå som våren kommer og naturen rundt oss springer i blomst og grønnprakt, har vi mange steder vanskelig å høre fuglesang – på terrassen, på uteplassen, i turområder.

Er vi virkelig så fattige i Norge, at vi ikke kan investere i en god helhetlig støyskjerming langs E18 i hele Lier kommune? En investering som vil forbedre livskvalitet til så mange. Eller rettere sagt til oss alle, fordi alle oss som bor i Lier er plaget av støy fra E18, på et eller annet vis.

SV mener at vi ikke mangler penger. Det er snakk om prioritering. Og støyskjerm langs E18 har vært nedprioritert i 10-år etter 10-år.

Vi tror det er på tide å få dette på dagsorden. Tørke støv av gamle planer. Få i gang prosjekt om ny, effektiv, helhetlig støyskjerming langs E18 gjennom Lier kommune. For oss alle.