Siste: Fristen er utsatt til 5. mai.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB, deler Lierposten ut 150.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Etter et år som har vært ekstra krevende for frivilligheten er det spesielt givende å kunne bidra på denne måten. Jeg er både glad og stolt over at Lierposten, sammen med de øvrige Amedia-avisene, kan bidra tilbake til lokalsamfunnene på denne måten, sier redaktør Pål A. Næss.

Pengestøtten fra Lierposten inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

– Lierposten er en viktig samfunnsinstitusjon, og vil gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Da er dette en fin måte å støtte opp om noe av alt det positive som skjer rundt oss, sier Næss.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.

Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai.

Deretter skal en lokal jury bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler lokalt. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Følgende lag og foreninger fikk støtte i fjor:

Lag/forening: Formål: Tildelt støtte:
Tranby skolekorps Lydutstyr 20 000 kr
Breililøypas Venner Utbedre langrennstrasé 25 000 kr
Stoppen Idrettsklubb Utstyr til fotballbanen 20 000 kr
Lier Volleyballklubb Kurs og opplæring 20 000 kr
Lier Idrettslag Utstyr til trening 10 000 kr
Brazzbanden Kreativ musikkopplæring 15 000 kr
Tranby Speidergruppe Innkjøp av kanoer 15 000 kr
1. Gullaug Speidergruppe Utstyr til friluftsaktiviteter 15 000 kr
Norske Redningshunder Kurs og opplæring 10 000 kr