Ombudsmannsrollen

Knut Olaf Kals

Knut Olaf Kals Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det å være folkevalgt er en viktig oppgave, det å forstå forholdet mellom det politiske og administrative bildet i kommunen, samt utøve ombudsmanns rollen (lytte til folket).

Ved å lytte til folket, velgerne er dette viktig kunnskap å ta med seg inn i det politiske verkstedet. Det er viktig at de folkevalgte ivaretar synspunkter og interesser til innbyggerne. Ved å være aktiv som ombudsmann vil også det politiske engasjementet hos velgeren vokse.

Kunnskap

Kunnskap skaper engasjement. Dette vil kunne demme opp for politikerforakt, ofte er det slik at velgerne sier at lokalpolitikken er vanskelig å forstå.

En viktig oppgave som folkevalgt er å fange opp hvordan innbyggerne oppfatter tjenestene i kommunen, og bringe denne kunnskapen og erfaringen tilbake til administrasjonen i kommunen. Utfordringen blir å måle kvaliteten på dette på en omforent og forståelig måte.

Derfor er det viktig at den folkevalgte tilegner seg kunnskap, men også skaper tillit slik at folket kan komme med sine sannheter og oppfatninger uten å pynte på ting. Da faller mye av hensikten bort. Poenget her er: Det å være folkevalgt handler ikke bare om å sitte i kommunestyret, utvalg etc, men å skape kontakt med velgerne, og de skal kunne føle at de kan komme med sitt budskap uansett politisk farge.

Åpne møter

Greier en å skape den tilliten , blir det en sunn dynamikk i det politiske bildet, som over tid skaper respekt, og det kan skapes konstruktive løsninger for samfunnet vårt. Det handler om forvaltning og utvikling.

Med åpenhet og respekt kan også dette med prestisje i enkeltsaker tilsidesettes. Eksempler på tiltak som partiet og partiene kan gjøre er å arrangere åpne folkemøter om viktige saker.

Et eksempel på dette var nå for noen uker siden et møte om «E134 - hva nå». Dette var med partiene som sitter sammen i regjering. Høyre, Frp, Krf og Venstre. Det ble avholdt på Frogner menighetshus og åpent for alle. Her var det rikspolitikere tilstede og en statssekretær. Dette skaper dialog og igjen en trygghet for prosesser.

Andre åpne møter kan arrangeres hvor folk kan komme med sine meninger, viktig også å ha fokus på næringslivet. Hvordan er det å drive og utvikle næringsvirksomhet i kommunen vår?

Frivilligheten blir det snakket mye om, det blir lagt store veksler på denne for å få samfunnet til å fungere. Kan nevne kulturarv, historie, idrett, miljø og folkehelse. Her er det viktig at politikeren (ombudsmannen) får et satt inntrykk av hva som er bra , og hva som kunne være bedre.

Ta kontakt

Sammen ønsker vil alle å ha et samfunn det er godt å være og leve i. I dagens samfunn har velgerne fire hatter som de kan ha på seg. Det er å være velger, bruker, skatteyter, men også en produsent av felles goder i frivillig sektor.

Med andre ord, det er velgeren som er vår arbeidsgiver. En liten oppsummering: Den folkevalgte og ombudsmannen skal sikre at den kommunale dagsorden er samsvar med mandatet fra velgerne .

Derfor er min oppfordring til velgerne, ikke være redd for å ta kontakt. Kunnskap og erfaring gir kraft til å få til ting, men også ivareta ting.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags