Lier Ap uten effektive tiltak for barnefattigdom i Lier

Av
DEL

OppvekstBarnefattigdom er også i Lier et problem. Lier Frp tør i motsetning til de andre partiene å komme med konkret og målrettet tiltak mot barnefattigdom. Dette kommer tydelig til uttrykk i et innlegg fra Lier Ap sin ordførerkandidat i Lierposten 14.08.19. Barnefattigdom er utbredt hos flyktninger.

Lier kommune har i en årrekke uten forutgående konsekvensutredninger tatt imot et for stort antall flyktninger. Mange av disse flyktningene sliter økonomisk. Lier Frp er av den oppfatning at før vi tar imot enda flere flyktninger, så må de som allerede er her integreres skikkelig. Her har kommunen en stor jobb å gjøre.

God integrering innebærer solide norskkunnskaper, solide kunnskaper om det norske samfunnet og arbeidstrening. Dette er tre stikkord som er viktig for å komme arbeid. Dersom flyktninger kommer i heltidsarbeid så er muligheten for å havne i fattigdom liten. Vi mener det er en bjørnetjeneste å la så mange bli sosialhjelpsmottagere.

Et eksempel på et ikke-målrettet tiltak var flertallspartiene sitt famøse vedtak før jul i 2018 om å ikke lenger regne med barnetrygden i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelpssatser. Her stemte store deler av Høyres gruppe sammen med snillistene i Ap, SV, V, MDG med følge.

Etter Lier Frp sin vurdering er tvungen forvaltning av NAV-ytelser et eksempel på et målretta tiltak. Å uten individuelle tiltak bare å øke ytelser vil ikke gi bedre integrering, snarere tvert imot.

Som AP-Silje påpeker så har Morgan Langfeldt (Lier Frp sin ordførerkandidat) uttalt følgende til DT: «Hvis de ikke får med mat hjemmefra, hvordan er resten av oppveksten og oppdragelsen der». Lier Frp mener at det er foreldrenes soleklare plikt å sørge for mat til barna. Foreldre som ikke oppfyller denne plikten må tas tak i av skolen og så eventuelt videre til barnevernet umiddelbart. Det er her viktig å få fram at barnevernet etter barnevernsloven har plikt til å gi veiledning, råd, tilskudd; tiltak som kan gjøre at skolesekken pakkes og barnet tar på skolen med en sunn matpakke.

Barnevernstiltak er ikke det samme som tvang. Dagens sosiallovgivning sikrer fullt ut at ingen skal sulte eller tørste i Norge. Dersom sosialhjelpspengene sløses bort (alkohol, statussymboler som nye mobil telefoner, er ikke upraktiske eksempler) og det ikke er nok penger til mat mot slutten av utbetalingsperioden er NAV forpliktet til å bistå familiene med matvarer eller matkuponger.

Det minst målrettete og minst effektive tiltaket mot barnefattigdom, som AP-Silje foreslår, er innføring av obligatorisk skolemåltid. Dette har nytte for ca. 10 prosent av elevene. Det er dermed uten relevans for de 90 prosent som får med matpakke hjemmefra. Vi forutsetter her at Lier Ap ikke vil nekte barna å ha med matpakke hjemmefra.

Dersom det er et ønske fra Lier Ap om matpakke-nekt, så er det noe velgerne må få vite før valget. Det kan for øvrig legges til at Lier Frp har full tillitt til at foreldrene smører sunne og gode matpakker. Dette er en viktig presisering i disse tider preget av folkehelsehysteri. Lier Frp sier nei takk til kommunale matpakke-rådgivere og kommunale Facebook-meldinger om sunn og fresh mat. Mange med fast og god inntekt klager stadig over dårlig råd.

Etter Lier Frp sin oppfatning så har den enkelte selv et ansvar for å styre økonomien. En grunnregel for god økonomistyring er at en har et forbruk pr måned som er mindre enn det som kommer inn av penger. Et beskjedent forbruk kalles i andre sammenhenger å være miljøbevisst. Hvis vi ikke klarer å målrette tiltakene blir kostnadene store og hjelpen liten.

Det er i tillegg mange elever som i dag sliter med overvekt og vil få utfordringer med fri tilgang til mat på skolen, jeg skulle like å se den læreren som får oppgaven å si at nå har du fått nok mat! Denne gruppen er kanskje like stor som den gruppen som Ap prøver å hjelpe med sitt obligatoriske skolemåltid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags