Barnefattigdommen i Lier gjelder 9,5 prosent av barna våre

Portrettbilde Silje Kjellesvik Norheim

Portrettbilde Silje Kjellesvik Norheim Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Lier lever 9,5 prosent av barna i «husholdninger med vedvarende lavinntekt», som er SSB sitt begrep for barnefattigdom.

I en full skoleklasse blir det et snitt på tre elever pr. klasse. Mange blir veldig overraska og forundra når jeg forteller dette.

For fattigdom er ikke alltid synlig. Men det er kanskje en grunn til at noen barn aldri kommer i bursdagen til ditt barn. Det er kanskje en annen grunn enn at han gikk lei at kompisen til sønnen din slutta på fotballen. Og det er kanskje en annen grunn enn dårlig smak at hun jenta i klassen til datteren din går litt snålt kledd.

Det er en grunn til at mange barn aldri inviterer noen hjem til seg. Hver dag går mange av de minste barna hjem etter skolen, mens de andre fortsetter dagen med felleskap og lek i SFO. Disse barna går på skolen til ditt barn, og de bor i ditt nabolag. Det er her i Lier.

Utenforskap

Fattigdom fører ofte til utenforskap. Og utenforskap i barndommen er den sikreste oppskriften på utenforskap i voksenlivet. Det beste vi som samfunn kan gjøre, er å investere i de yngste, det er ingen tvil om at det lønner seg på lang sikt, og i hvert fall ingen tvil om at det kan gjøre barndommen lettere for de som trenger fellesskapets løsninger aller mest.

Det handler om hvilket samfunn vi vil ha, og vi har et felles ansvar for å stille opp.

Arbeiderpartiet går til valg på ett gratis skolemåltid pr dag for alle barn. I et kommentarfelt i Drammens Tidende skriver Morgan Langfeldt fra Frp: «Hvis de ikke får mat med hjemmefra, hvordan er resten av oppveksten og oppdragelsen der...».

Det er ulike og sammensatte årsaker til at mange barn kommer på skolen uten matpakke. Og et gratis skolemåltid kan selvsagt ikke løse alle utfordringer for et barn som sliter hjemme.

Men skolemåltidet kan i hvert fall være med på å utjevne forskjellen i skoletiden, og skoledagen kan være en arena hvor alle er like og får være en del av det samme fellesskapet.

Det kan være et viktig og avgjørende bidrag for et barn, om det ikke favner alt som handler om barnets oppvekstsvilkår.

Skuffende kutt

De smålige kuttene til kulturskolen og dekning av kontingent til aktiviteter som flertallet i kommunestyret fikk stemt gjennom er utrolig skuffende.

Her ønsket vi i Arbeiderpartiet å gå motsatt vei i vårt budsjettforslag. Jeg måtte bestille en sak til kommunestyret for å få satt lys på dette, det holder nemlig ikke å bare få tall og fakta på bordet, vi må ha løsninger.

I Handlingsprogrammet som flertallet fikk vedtatt, står som en av tre hovedutfordringer innen kultur: Sosioøkonomisk bakgrunn og helsesituasjon påvirker deltakelse i kultur- og fritidstilbud. Vi ønsker i større grad å sikre alle tilgjengelighet og deltakelse og økt bruk av etablerte tilbud.

Men, under «tiltak» står det ikke noe om dette. Det er altså ikke satt opp noen tiltak mot noe som er konkret nevnt som en utfordring. Videre står det at «Tilskuddsmidler fra Barne- og familiedirektoratet bortfaller fra 2019 og tilbudet må driftes fremover med egne driftsmidler».

Det er flere måneder siden jeg etterspurte hvor disse midlene skulle dekkes inn og hvordan det skal løses, fortsatt har jeg ikke fått svar, og vi er åtte måneder ut i budsjettåret.

Så kan du jo bare gjette på hvor mange som har slutta på fotballen siden nyttår.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags