– God psykisk helse er også god folkehelse

Adnan Afzal

Adnan Afzal

Av
DEL

HelseDet digitale samfunnet har endret vår kommunikasjon, måten vi lever på i dag. Særlig sosiale medier har endret og påvirker oss alle mer enn noen gang. I sosiale medier fremstilles livet som om det er perfekt. Alt skal være så Instagram-vennlig for å bruke et nyere utrykk.

Det påvirker oss mer enn det vi egentlig tenker oss på godt og vondt. Flere unge blir påvirket av dette, og ikke nødvendigvis alltid på den positive måten. Flere unge sliter i dag med følelsen av avmakt, det å ikke strekke til på skolen, idretten og andre arenaer. Det kan være med å føre til psykiske plager.

Krevende hverdag

Av egen erfaring vet jeg hvor vanskelig det kan være med en psykisk helse som ikke alltid spiller på lag med deg til enhver tid, og hvor krevende hverdagen kan bli. Personlig tror jeg at det å kunne kjenne på disse følelsene gjør oss i bedre stand til å bli trygge på oss selv. Det å kunne forstå mennesker i tilsvarende situasjon kan gjøre det enklere å støtte de opp når de trenger det.

De aller fleste kommer seg ofte igjennom en mørkere periode på en god måte, men det er når ting ikke gjør det og det oppleves som verst, det kan være godt å ha noen å snakke med. En helsesykepleier, en venn eller et familiemedlem.

For noen kan også fysisk aktivitet som å gå tur eller å løpe også være en form for terapi. For Høyre er det viktig å jobbe for en helse- og sosialfremmende kommune, ved å stimulere blant annet til fysisk aktivitet og sunne matvaner som er tilpasset alder og funksjonsnivå.

Gode tilbud

Dessverre er det fortsatt noen som faller utenfor skole og arbeidsliv, eller som er inn og ut av arbeidslivet ofte av sammensatte utfordringer. Lavterskeltilbud i kommunens tjenester, på videregående skoler, og i samarbeid med frivilligheten, er effektive helse- og sosialfremmende tiltak som en del av et godt og viktig folkehelsearbeid.

Vi har mange aktivitetstilbud og flere andre lavterskeltiltak i Lier, både for yngre og eldre. Vi har over lengre tid satset på et slikt tilbud, i samarbeid med frivilligheten, og det er med på å gi oss et helsefremmende samfunn. Slik ønsker Lier Høyre å fortsette å utvikle grønne Lier for alle.

Fylkeskommunen, med ansvar for de videregående skolene, er en viktig aktør i folkehelsearbeidet sammen med kommunene. Viken Høyre vil ha fokus på økt kompetanse og ressurser, slik at vi kan videreutvikle skolehelsetilbudet ved de videregående skolene.

Vi ønsker også å styrke samarbeidet med skolehelsetjenesten i kommunene for å redusere frafallet i videregående skole og fremme barn og unges fysiske og psykiske helse. Samtidig ønsker Viken Høyre å utvikle en egen ungdomshelsestrategi med vekt på seksuell og psykisk helse.

Ungdom er en viktig målgruppe i folkehelsearbeidet, og dette mener jeg vil være en viktig del av grønne Liers arbeid for at vi sammen skal bygge den beste folkehelsekommunen de neste årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags