Kan vi ikke begynne å snakke om mulighetsbølgen?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet snakkes mye om eldrebølgen. Snakker vi for mye om utfordringer og utgiftsposter og for lite om muligheter? Kan vi ikke begynne å snakke om mulighetsbølgen isteden?

Frihet til å velge

Eldre er som alle andre, med ulike ønsker og behov. Ulik grad av helse, sosialt nettverk, ulike interesser og ønsker tilsier at vi må snakke mindre om eldre som en homogen gruppe.

Vi må også snakke mer om eldre som en viktig og sentral bidragsyter til både lokalsamfunn og nærmiljø. Vi må kort sagt ha en variert eldrepolitikk og vi må debattere eldrepolitikk som mer sammensatt og fylt av muligheter for både den enkelte og for samfunnet.

I de fleste andre sammenhenger er vi opptatt av frihet til å velge, individuell tilpasning og trygghet for gode tjenester når man har behov. Det må gjelde i debatten om eldrepolitikk også.

Lier skal være en god kommune å bo i. For personer i alle aldre. Det kan høres selvsagt ut, men det er ikke opplagt at det er slik.

Gode tjenester

Når vi snakker om eldre, så handler det ofte om eldreomsorg. Det er naturlig, siden mange opplever at hjelp og bistand i livets siste del kan være mangelfull.

Mange har kjent på en opplevelse av umyndiggjøring eller manglende individuell tilrettelegging. Mange har også meldt om stor takknemlighet for den jobben som gjøres av de ansatte innen pleie- og omsorg.

Det er stor profesjonalitet og endringsfokus med vekt på bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren.

Vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester for dem som har behov for dette. Samtidig må vi huske at kategorien «eldre» aldri har vært sprekere og mer ressurssterke enn de er nå.

Det er mange som opplever gode, friske og aktive år som pensjonist. Det er en fantastisk gave for hver enkelt, men også for samfunnet.

Helseveiledning

Mange ønsker å aktivt bidra til samfunnet på ulike måter, men ikke alle opplever at det er enkelt å få til.

I dag bidrar Lier kommune med helseveiledning for eldre det året de fyller 75 år. Vi tror at flere eldre kan oppleve større valgfrihet ved å tilby de som ønsker det en individuelt tilpasset plan.

Denne kan både skissere behov, og muligheter for å bidra til fellesskapet om man ønsker det. Mange ønsker å tilbringe livet i nye og mer sosiale boformer, der man i tillegg til å ha sin private leilighet har fellesarealer som deles på ulike måter.

Slike nye boformer er etter hvert blitt relativt vanlig i en del europeiske byer. Det motvirker ensomhet, det styrker de sosiale fellesskapene og det bidrar til økt livsglede.

Vi tror mange eldre, særlig enslige, ønsker å bo i slike fellesskap der behovet for privatliv kombineres med et aktivt sosialt liv i et fellesskap.

– Det skal være trygt å bli gammel

Venstre vil ta initiativ til etablering av møteplasser på tvers av generasjoner som barnehagebesøk på institusjoner, bingo på ungdomshuset V2 og få Frivilligbørsen i Lier til å inkludere datahjelp og teknisk assistanse.

Uansett behov, helse og ønsker; det skal være både trygt, godt – men også meningsfylt – å bli gammel i Lier.

Det kan høres selvsagt ut, men det krever vilje også fra lokalpolitikere for å få det til. Dette er noe vi i Lier Venstre brenner for å jobbe med i tiden fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags