Hva er egentlig status i Stena-saken?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Stena Recycling I følge det politiske flertallet i Lier kommune har uke 4 i 2018 vært en sann festuke for folkestyre og folkelig engasjement.

Dette fordi det politiske flertallet i Lier mener å ha besluttet at det ikke blir noe anlegg for næringsavfall på Lyngås.

Symbolpolitikk

Men noen slik beslutning er reelt sett ikke fattet.

Dersom en leser innkallingen og protokollen til møtene i miljøutvalget og formannskapet for uke 4, så vil en se at det som faktisk ble behandlet, var å klage på fylkesmannens utslippstillatelse og ønske om dele- og byggeforbud for angjeldende eiendom.

For å fremstå som ekstra handlekraftig så utvides klagen til fylkesmannen til å omfatte trafikkmengden.

Dette på tross av at trafikkmengden ligger utenfor fylkesmannens ansvarsområde.

Etter Lier Frp sin oppfatning er denne saken for viktig til å drive med symbolpolitikk.

Skiftet mening

Det er et faktum at det politiske flertallet i Lier, ved tidligere anledninger, har fattet vedtak (blant annet i kommunestyret i april 2017) om at kommunen stiller seg meget positivt til Stena Recyling AS sine planer om å etablere et moderne og sikkert anlegg for industriavfall på Lyngås.

Flertallet bestod den gang av H, V og Frp.

Senere har Lier Høyre og Lier Venstre skiftet mening.

Det er en ærlig sak at dèt skjer og da på bakgrunn av de underskriftene som Harald Buttedahl har samlet inn fra folk i Lier og Norge for øvrig.

Uberettigede forhåpninger

Det som er ugreit er å gi uberettigede forhåpninger knyttet til vedtakene i formannskapet 25.01.18 og miljøutvalget 23.01.18.

Lier kommune har neppe klagerett i forhold til fylkesmannens vedtak av 08.12.17. Dette følger av forvaltningsloven §29.

Det følger av saksfremlegget til sakene til miljøutvalget og formannskap at rådmannen i sin saksutredning sterkt betviler at Lier kommune har klagerett.

Et bygge- og deleforbud har en varighet på 2 år.

Et eventuelt forsøk på å omregulere området til andre formål og samtidig trekke dette inn i revisjonen av kommuneplanen, er i beste fall «urent trav» i forhold til det man i utgangspunktet oppfattet som forutsigbarhet fra kommunens side.

Alternativ plassering

I Lier formannskap er det 12 representanter som faktisk mener at de trenger et anlegg for næringsavfall i distriktet; det skal bare ikke ligge på Lyngås.

Frp sin representant er av motsatt oppfatning.

Pussig nok velger NRK Buskerud å bruke tid på å få Lier Frp til å komme med forslag til alternativ plassering.

Et tips er at NRK bør rette spørsmålet om alternativ plassering til ordfører Gunn Cecilie Ringdal fra Høyre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken