... Og Egge, Oddevall og Nordal skole legges ned!

Ja, dette er scenarioet som konsulentselskapet Norconsults skolebehovsanalyse anbefaler, og som ble presentert i siste kommunestyret før jul.

Nedprioriteres?

Men heldigvis har de aller fleste partier i Lier vedtatt å satse på alle skolekretsene i inneværende budsjettperiode. Men hvor lenge kan dette vare om elevtallene fortsetter å synke? Og hva er det som skal gi Øvre Lier et skikkelig løft?

Som et eksempel: I kommuneplanen for Lier som nå skal ut til høring og som gjelder de 8–10 neste år, er det i Sylling krets forsvinnende få innspill til boligbygging.

Ett område i Øverskogen på grensa mot Modum. Ett felt under Hørtekollen. Cirka 10 mål mellom Holsfjordvegen og Skjæret og 4 andre små jordteiger. Til sammen cirka 40 boliger.

Området på grensa til Modum er vedtatt tatt ut av planen. Feltet under Hørtekollen er det tidligere stor motstand mot, og skogen mellom Holsfjordvegen og Skjæret er skogsområde og dyrkbart?

Hva sitter man så igjen med om disse feltene faller bort? Jo fire små jordlapper og cirka 7–10 boliger fordelt på 8–10 år. Det blir ikke noen utvikling i Sylling med en slik satsing. Skal Øvre Lier nedprioriteres?

Konfliktområder

Ja, skal man følge Rikspolitiske retningslinjer fullt ut, er håpet ute om man er ekstra pessimistisk.

Men vi må ikke glemme at mesteparten av Lier kommune er ei bygd midt i smørøyet på Østlandet.

Det virker som at vi som bor her, trives ekstra godt uten de store støy- og luftforurensningene som det hevdes finnes i ytre del av Lier. Og vi krever at bilen er et akseptabelt fremkomstmiddel der vi bor, og at buss nr. 62 og 63 også er viktige bussruter.

I Sylling krets kan du ikke sette spaden i jorda noen steder uten at du setter den i et konfliktområde, LNF-område, dyrkbar- eller dyrka mark.

Vil man ha utvikling og økning i elevgrunnlaget i Øvre Lier, må man være villig til også ta noen upopulære standpunkt. Da kan man ikke unngå at dyrkbar mark eller noe av den minst produktive dyrka mark kanskje må vike for boligbygging. I gangavstand fra Sylling skole kommer man ikke unna dette.

Eller er man villig til å tillate større boligbygging i Kanadaområdet, langs Vestsideveien eller i Øverskogen og vil folk bo der?

Ikke bare Ytre, men også Øvre Lier må med

Jeg ønsker Fjordbyen og Gullaughalvøya velkommen som boligområder i Ytre Lier. Men bosetting i Øvre Lier må også være liv laga.

Jeg ber derfor alle grunneiere og andre beboere i Egge, Oddevall, Sylling og Nordal krets om å snu hver stein og tue og komme fram med forslag til godt egnet boligområder i «Bygdedelen» av Lier.

Synd «bussen» denne gang er i ferd med å forlate holdeplassen, og at det kanskje er 8–10 år til neste kommer. Rullering av neste Kommuneplan om 7–10 år.

God nytt år.