Gå til sidens hovedinnhold

Vi må tørre å snakke om skolene uten å mane fram nedleggelsesspøkelser på høylys dag

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forrige møterunde fikk vi en skolebehovsanalyse til behandling.

Vi gjentar: skolebehovsanalyse, ikke en skolenedleggingsplan, slik man kan tro når man leser avisoverskriftene. Og analysen er bestilt av kommunens administrasjon.

Debatten må tas

Det er bra at politikere kan benytte anledningen til å si at de er mot nedleggelse av skoler. Det er klokt av mange årsaker, ikke minst med tanke på valget om et år.

Men vi kan ikke slutte å snakke om skolene for det.

Barna våre fortjener at skole blir løftet høyt på den politiske agendaen. I denne runden ble saken utsatt blant annet fordi tallmateriale som skulle fulgt saken ble forelagt politikerne fra administrasjonen først samme dag som saken skulle opp i utvalget, noe som er helt uholdbart.

Men debatten kommer, og den må tas. Den kan ikke avblåses, slik det fremsto som Høyre tok til orde for gjennom Søren Falch Zapffe sitt utspill i Lierposten etter utvalgsmøtet.

Kommunen er i endring

Når vi skal se på fremtidens skolebehovsplan, så dreier dette seg om noe langt mer enn å peke på hvilke skoler som i tilfelle vil være i en slags faresone.

Dette handler også like mye om de middels store skolene, og om de store skolene i kommunen. Skoler som er så overfylte at kommunen har satt opp brakker for å få plass til alle.

Videre må vi slutte å snakke om skolene isolert sett. Vi er nødt til å diskutere dette mye mer i sammenheng med den totale kommuneplanleggingen.

Hvor skal det bygges boliger i fremtiden? Hvor skal vi ha næringsutvikling? Hvor skal veiene gå? Hvordan vil kommunen være utforma om 10, 15 eller 20 år? Dette er store spørsmål.

Skolekretsene i dag er i stor grad lagt opp etter de gamle kirkekretsene, og mye har skjedd med Lier siden kirkene ble bygget.

Kommunen er i stadig endring. Kanskje kan man se mer på grensejusteringer i forhold til hvem som skal høre til de ulike skolene? Kan man vurdere samdrift mellom skole og barnehage i enkelte skolebygg? Det er mye som kan vurderes, om man tør å tenke alternative tanker til nedleggelser.

Nyansert debatt

Vi har ikke svarene på hvordan dette bør løses nå, det må vi komme fram til gjennom skikkelige prosesser. Men å bare avblåse debatten og avvise saken blir for enkelt, våre barn fortjener bedre enn det. Dette blir en av de største og viktigste sakene som skal behandles politisk på lang tid.

Analysen er et omfattende og grundig arbeid, og har kostet mye penger. Og den er bestilt av en grunn. Lier kommune flyter nemlig ikke over av melk og honning, slik vi ble fortalt av Høyres gruppeleder under fjorårets budsjettdebatt.

Legger vi analysen i skuffen nå og feier debatten under teppet, kommer dette til å treffe oss som en knallhard rekyl ved neste korsvei. Og hva gjør vi da?

Saken skal nå til grundig behandling, både internt i de politiske partiene og gjennom formelle politiske prosesser. Og det medfører ikke riktighet det som står i saken i Lierposten 13. september, at en skolebehovsplan skal vedtas nå i høst.

Saken skal gjennom flere ledd, og den skal ut på høringsrunde, og først i februar/mars ender den opp i vedtak om modell hvis tidsskjemaet holdes. Vi må få en grundig og nyansert debatt, og ikke begynne i feil ende med å sette lokalsamfunn opp mot hverandre.

Kommentarer til denne saken