Gå til sidens hovedinnhold

En lierskole for alle

lierskolen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En balansert kjønnsfordeling er viktig både for elever, ansatte og for arbeidsmiljøet.

Karl Bellen løfter et viktig tema i sitt innlegg i Lierposten. Offentlig sektor, og spesielt omsorg- og skolesektor, har tradisjonelt sett hatt en overvekt av kvinner.

Det gjelder offentlig sektor generelt, og det gjelder i Lier. Som Bellen skriver i sitt innlegg, er det viktig at lierskolen også kan gi barna mannlige rollemodeller.

Under snittet

23, 6 prosent av lierlærerne er menn. På landsbasis er det om lag 25 prosent menn i grunnskolen. I ledergruppene på skolene i Lier er andelen menn på 24,2 prosent.

Likestilling og mangfold er noe kommunen jobber aktivt med, og vi ønsker å bli bedre.

Det innebærer at vi i rekrutteringsprosesser skal se etter menn til kvinnedominerte virksomheter og omvendt. Og vi skal oppfordre menn til å søke stillinger der loven åpner for det.

Moderat kvotering av menn er tillatt i stillinger der hovedoppgaven er undervisning av barn og omsorg for barn. Det er også tillatt i opptak til utdanning til slike stillinger.

Loven åpner ikke for kvotering av menn til lederstillinger i skolen eller kommuneledelse.

For å fremme kontakt mellom menn og barn, samt å motvirke et svært kjønnssegregert arbeidsmarked, er det altså mulighet for å oppfordre menn til å søke, og til en viss grad vektlegge kjønn i rekrutteringen, gitt at kvalifikasjonene er der.

I tillegg er det et pågående arbeid på nasjonalt nivå for å øke tilfanget av menn i utdanningene både til barnehagelærere og lærere.

Videreutvikle lierskolen

Å utvikle fremtidige ledere er en viktig oppgave for kommunen, og videreutdanning er et ledd i dette. For å rekruttere flere menn til rektorstillinger kan skoleeier også oppfordre mannlige lærere til å ta lederutdanning.

Skoleledere rekrutteres i all hovedsak fra skolesektoren, og da er lederutdanning et viktig tiltak. Utdanningsdirektoratet tilbyr rektorutdanning av god kvalitet. Rektorutdanningen skal bidra til at skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen.

I perioden 2012–2017 har 17 kvinner og 6 menn i Lier kommune tatt rektorskolen. Selv om kvinner er i overvekt også her, håper vi at dette kan bidra til at vi kan se flere menn også i skoleledelse fremover.

Politikerne i Lier har bedt om informasjon om kjønnsbalansen i lierskolen, og hva som kan gjøres fremover. I en melding som nå går til politikerne, foreslår vi flere tiltak knyttet til rekruttering av menn.

Vi vil finne ut av hvorfor menn ikke velger lærer- og lederstillinger i skolen i Lier gjennom fokusgrupper, samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene, iverksette tiltak i stillingsannonser og vurdere andre målrettede rettet mot menn.

Slik kan vi fortsette å videreutvikle lierskolen som vi er stolte av i dag, og som skal være god og motiverende for barna våre – uansett kjønn og bakgrunn.

Kommentarer til denne saken