På lag med seniorene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Innspill fra innbyggere er helt avgjørende når vi skal finne de beste løsningene for kommunen vår.

I Lier har vi en stor gruppe engasjerte og initiativrike seniorer som bidrar til å forme det Liersamfunnet vi ønsker oss. Nylig hadde jeg selv gleden av å bli invitert til et treff i pensjonistforeningen og møte en slik gruppe seniorer. Jeg vil takke Lier Pensjonistforening og Sjur Malm for det viktige engasjementet som også har kommet til uttrykk i Lierposten den siste tiden.

Viktig for et godt liv

I Lier kommune ønsker vi å bygge et Liersamfunn der det er godt å bo for Liunger i alle aldre. Sosiale møteplasser er en viktig del av et godt liv, herunder tilbud som seniorsenteret.

Det å finne gode løsninger med rom for mangfold, både aldersmessig og i form av ulike aktivitetstilbud, er noe vi jobber for. Vi ønsker flere innspill fra kommunens seniorer velkommen, og jeg vil derfor invitere med eldrerådet til et slikt arbeid. Videreutvikling av denne type møteplasser tror vi lykkes best når det gjøres i samarbeid med de som skal være brukere av tilbudet.  

I området rundt Fosshagen ressurssenter er utbygging av nye botilbud for alle aldre allerede godt i gang. Om få år vil kommunes videre planer iverksettes, i første omgang byggetrinn to som blir en del av selve ressurssenteret. Byggetrinn tre, som i større grad vil omfatte omsorgsboliger, ligger litt frem i tid. Her vil vi også legge til rette for sosiale møteplasser som vi ønsker skal favne vidt.  

Lier har mange og store utbyggingsplaner for tiåret som kommer. Disse skal også gi nye og attraktive tilbud til kommunens seniorer, og det er derfor fint å ha seniorene tett på i planleggingen.

Tilbud for alle

Som Lier Pensjonistforening peker på, er det mer enn sosiale møteplasser som trengs. Ikke alle har mulighet til å nyttiggjøre seg slike tilbud. Noen kommer seg ikke ut på egenhånd, og for enkelte er det nødvendig med tryggheten en bolig med heldøgn omsorg gir. 

Reformen «Leve hele livet» peker på løsninger som passer godt i Liersamfunnet, og som vi allerede både er gode på eller jobber med å innfri i større grad i tiden fremover. Dette spenner fra aktivitetstilbud og sosiale arenaer, til trygge heldøgnstilbud når det er nødvendig.

I utviklingen av omsorgstjenesten skal også ny velferdsteknologi få sin naturlige plass. Vi vet at det i dag finnes flere digitale løsninger som kan gi selvstendighet og trygghet i hverdagen. Sånn sett burde vi også omtale dette som omsorgsteknologi. Vi er godt i gang med å skolere ansatte, og nye digitale løsninger planlegges som en del av tjenestetilbudet fra høsten 2019.

 «Leve hele livet» er en reform som er i startgropen, men i Lier har vi allerede godt eierskap til den. Vi skal være pådrivere og jobbe aktivt for et fortsatt godt og trygt Liersamfunn. Vi skal gi riktig hjelp – og muligheter - til alle aldersgrupper. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken