Høyre hadde en svært dårlig dag på jobben i kommunestyret en vakker vårdag i mai, da de med brask og bram prøvde å rote til om rv23 i Lier.

Ikke nok med at de bare halvhjertet stilte seg bak flertallsforslaget om full tunnelløsning til Viker, nei, de måtte slenge på ubegrunnet usikkerhet til denne løsningen, for så å lansere sitt eget amatørmessige, politisk kontroversielle og fullstendig urealistiske veialternativ over Jensvoll.

Ingen usikkerhet

Usikkerheten Høyre prøver å tillegge Viker-løsningen har ingen rot i virkeligheten.

Det finnes ingen geologisk eller økonomisk usikkerhet knyttet til denne løsningen. Tvert om, tunnelløsninger har godt kjente kostnader per meter, og god planlegging gjør det mulig med tunneler gjennom de mest krevende forhold, jf. Oslofjordtunnelen, Festnings- og Operatunnelen.

Det er heller ingen usikkerhet med hensyn til tid knyttet til Viker-løsningen, for den er godt innenfor de alternativer som allerede er utredet flere ganger av Statens vegvesen, og tidsforløpet fremover er kjent og mulig å kutte i.

Derimot er usikkerhet i dårlige grunnforhold, ekspropriasjon av verdifulle eiendommer, kryssing av jernbanen og umulig anleggsperiode noe som hefter utelukkende ved de nå forkastede alternativene over Jensvoll og Vitbank.

Skivebom

Når det gjelder Høyres alternative forslag, om fremføring langs Strandveien og opp over Jensvoll, er det ikke annet å si om det enn total skivebom.

For det første har Høyre lansert noe som bryter med egen regjerings samferdselspolitikk ved å foreslå å blande lokal- og gjennomgangstrafikk, øke veikapasiteten inn mot Drammen, basere seg på rundkjøringer på stamveinettet, og ikke minst, et alternativ som ikke en gang er med blant de som regjeringen ber om blir utredet.

Er det noe det garantert blir utsettelser av er det å holde på slik!

Burde vite bedre

Lokalt har Høyres alternativ minst like dårlige effekter, det ødelegger for fjordbyutviklingen, forhindrer ny jernbanestasjon i fjordbyen og gir manglende lokalveinett i ytre Lier.

I tillegg til støy- og forurensningsplager for Lierstranda, Jensvoll og Nøstes beboere.

Det er ikke for ingenting at en omtrentlig lik løsning allerede har blitt forkastet av Statens vegvesen selv.

Forslaget er faktisk så oppsiktsvekkende dårlig at en kan mistenke Høyre for å ha baktanker ved det.

Kanskje er hensikten så lokalfientlig som å skape usikkerhet om flertallsvedtaket, gi illusjon om lokal planusikkerhet og kaos der ingen usikkerhet fins, for så å håpe på at Staten griper inn.

Og aller mest forundret kan man være over at ordføreren, som burde vite bedre, stiller seg bak dette.