Gå til sidens hovedinnhold

Ketil Solvik-Olsen – hvor er du?

riksvei 23

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 11. april var det folkemøte i Lier. Tema: Rv23: Tunnel Dagslett – Linnes/E18.

Fullt hus på forsamlingslokale med statens vegvesen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal tilstede. Du var også invitert...!

– Snakk med oss

Ketil Solvik-Olsen, nå må du fortelle oss hva du vil med Rv23 Dagslett - Linnes/E18!

Hvor viktig er bomiljø og sikkerhet?

Hva betyr Rv23 for verdiskaping i regionen?

Hva betyr valgløfter?

Våre lokalpolitikere har nå i 30 år sendt hverandre brev og e-poster, hatt møter, utredninger og gjort vedtak uten å kunne vise til noe annet enn utgifter til nettopp dette.

Stortingspolitikere og Statens vegvesen har vært her og konkludert med at eksisterende vei ikke holder mål og at den må utbedres snarest. Dette inkluderer også sjefen for din regjering.

Politikk handler om å få ting gjort, ikke bare prate om det. Vi har vært offer for elendig politisk håndverk i en årrekke, og dette må ta slutt.

Det fine med denne situasjonen er at du med din regjering faktisk kan ta en beslutning her. Vi som bor langs veien, og sikkert mange ellers i Lier, Røyken, Asker og stor-Oslo venter på deg.

Veien betyr mye, ikke bare for de som lider under dagens forhold, men ny vei betyr mye for næringsliv og verdiskaping.

Dette er noe dagens regjering har høyt på agendaen og vi forventer derfor at vi, om ikke annet, får et svar på hvordan situasjonen skal løses.

– Slutt å tulle med oss

370 millioner kroner er allerede brukt på forberedende arbeider med tanke på oppstart 2017. SVV stoppet prosjekt på overtid fordi de har utført et slett forarbeid.

I tillegg vil de ikke svare på hva som etter deres skjønn er den fagmessig foretrukne løsningen i veivalget.

Det eneste positive SVV har å komme med er at de tror det blir en tunnel i fremtiden.

Hva er dette for noe tull??

Vi kan da ikke ha det slik at vår statlige vei-instans ikke kan uttale seg offentlig. For oss virker det som om vi har byråkratiet for byråkratiets skyld.

Slutt å tulle med oss og gi oss en løsning.

440 millioner er «restpenger» etter bompengeinnkreving for Rv23. SVV planlegger å vedlikeholde en 20 år gammel tunnel på Rv23 med disse midlene.

Det er fint at pengene som er innkrevd til Rv23 går til Rv23, men bør ikke penger som er krevd inn til bygging av vei gå til nettopp det, bygging av vei?

Vår mening er at disse pengene tilhører fortsettelsen av den veien som skulle vært åpnet i år 2000.

En invitasjon

18.000 biler i døgnet gjennom et boligfelt....??

Der tungtransporten utgjør en betydelig del, på en vei som ikke engang holder nasjonale/europeiske standarder til det den i utgangspunktet var tiltenkt.

Er dette noe du og regjeringen synes er greit?

Til sammenligning passerer 36.000 biler på E18 i Lierbakkene hver dag, på en firefelts vei med midtdeler.

Våre barn benytter Rv23 hver dag til og fra skolen. Barna må krysse og lese trafikkbildet/rundkjøringer foran vogntog som knapt stopper på rødt.

Må kombinasjonen trøtte skolebarn og morgen/kveldsrushet få et fatalt utfall før departementet prioriterer veien?

Vi utfordrer derfor deg, Ketil Solvik-Olsen, til å komme med et svar på våre spørsmål.

Vi inviterer deg gjerne på nytt hit til oss slik at du selv kan se og høre hva folk flest mener i denne saken, men kommer selvsagt inn til hovedstaden om det er mer bekvemt.

Du er en travel mann så du kan selv velge tidspunkt, men vi håper at du vil snakke med «grasrota» før sommeren, for vi trenger en løsning nå.

Kommentarer til denne saken