Når de eldre svikter de trengende i Lier

Thomas Klingen, Frp

Thomas Klingen, Frp

Av
DEL

MeningerI kommunestyret 11. februar gikk alle partiene bortsett fra Fremskrittspartiet mot at Lier kommune skulle gå inn i prøveprosjektet Statlig finansiert omsorg. Dette kunne ført til en kostnadseffektivisering for kommunen der Lier ville spart over 100 millioner kroner hvis vi baserer det på tall fra kommunen det er nærliggende å sammenlikne seg med.

I tillegg til en bedret økonomi for Lier kommune ville de eldre opplevd bedre omsorg, de ansatte bredere fagstab og de pårørende bedre oppfølging. Dette hadde med andre ord vært en vinn-vinn situasjon for vår kommune.

Det er svært beklagelig at flertallet ikke tenker på våre innbyggere, slik at alle får den verdige omsorgen de fortjener. Tjenestetilbudet på eldreomsorgen i Lier er svært variabel. Enkelte av omsorgssentrene sendte pårørende på dør ettersom det var mer effektivt å legge pasientene på dagen, fremfor å ha datteren sin på besøk. Andre ga den beste omsorgen man kan forvente.

Internt i en kommune som Lier skal det ikke være så stor differanse på hvordan tilbudet er, vi i Fremskrittspartiet ønsker at velferdstjenestene skal være på det aller beste, det hadde vi fått dersom Lier ble en del av statlig finansiert omsorg.

Vi synes det er merkelig at det er de yngste i kommunestyret som kjemper for en forsøksordning på statlig finansiert omsorg, mens de andre ikke bryr seg om best velferdstilbud i kommunen.

Fremskrittspartiet er partiet som kjemper for folk flest, og aksepterer ikke at man fatter vedtak som ikke er til det beste for kommunen. Det er konstatert at det kun er et parti som kjemper for Liers beste, og det er Fremskrittspartiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags