Store oppgaver og spesifikke tiltak

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Arkivfoto: Pål A. Næss

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Arkivfoto: Pål A. Næss

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.2019 er i gang og et målrettet budsjett settes ut i livet. God økonomistyring gir forutsigbarhet og trygghet, og er avgjørende for de som trenger kommunen aller mest.

Enkelt å delta

Lier kommune er en god kommune å bo og arbeide i. En solid kommuneøkonomi er viktig for gode skoler, et rikt kultur- og aktivitetstilbud og velfungerende helse- og omsorgstjenester.

Vi bruker de store pengene på de store oppgavene. Omtrent 44 prosent av pengene går til helse, omsorg og velferd. 38 prosent går til barnehage og skole. I dette budsjettet er det først og fremst barna våre som får økte rammer:

Vi styrker overføringer til de private barnehagene for at de skal kunne øke bemanningen. I tillegg styrkes bevilgningene til skole for å kunne få sosiallærer/miljøarbeider i skolen, og enda flere flinke lærere og helsesykepleiere (tidligere helsesøstre).

Det skal være enkelt å delta. Blant de store oppgavene er det viktig å huske på de mindre, men målrettede tiltakene. Disse tiltakene er viktige for de det gjelder. Derfor styrker vi budsjettet for at det skal være enkelt å delta for alle:

Jeg er stolt av at vi har en god frivillighetspolitikk der mange varme mennesker kan gi av seg selv og samtidig hjelpe andre til deltakelse og aktivitet. Jeg er også stolt av at vi har målrettede tiltak for aktivitet og tilhørighet, både for barn, unge og seniorer.

Gode eksempler på dette er BUA, med gratis utstyr og aktiviteter og en styrking av friplassordningen på kulturskolen. I tillegg har vi en rekke aktiviteter for seniorene våre - hver dag, hele uka.

Arbeid gir velferd

Lier kommune har over tid jobbet med å fremskaffe boliger til mennesker med særlige utfordringer. Nå styrker vi vår innsats i enda større grad. I budsjettet er det satt av midler til å ferdigstille bygget Gifstadbakken 9, Glitre bofellesskap, som skal bli et kompetansesenter for unge med autisme. Det er også satt av midler til å styrke arbeidet for de som sliter med psykisk helse og rus.

Vi øker dagsentertilbudet for personer med demens. Dette er et tilbud som vi vet gir livsglede og mestring, og muligheten for at flere kan bo hjemme lenger dersom de ønsker det.

På overordnet nivå vil kommunen jobbe for å bevare og legge til rette for flere arbeidsplasser i egen kommune. Arbeid gir velferd. Derfor styrker vi vår innsats rettet mot gründerskap i skolen og inn i Lierlaben.

Fremtidsrettede løsninger

Det er viktig for meg å understreke at Lier kommune jobber aktivt for å nå våre klimamål, og sørge for at vi ligger i front med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Vi legger opp til at Lier kommune skal være en klimanøytral kommune allerede i 2025. Dette gjør vi som en av de første kommunene i landet.

Digitalisering er et annet viktig satsingsområde for oss de kommende årene. Gode digitale løsninger skal gjøre det enkelt for innbyggerne å være i kontakt med kommunen, og de skal gi oss enda bedre forutsetninger for å jobbe godt og smidig fremover.

Årets budsjett gir en forutsigbar økonomisk styring og er med på å legge til rette for fremtidsrettede løsninger. Det gir oss mulighet til å yte gode tjenester i årene fremover. Slik kan vi bevare og videreutvikle det Lier vi er stolte av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags