Lier Arbeiderparti ønsker i et leserinnlegg signert partiets ordførerkandidat, Silje Kjellesvik Norheim, innspill fra kommunens innbyggere.

Her kommer ett, som forøvrig går til alle politiske partier i Lier.

Mange utfordringer

Ifølge Ap har Lier Kommune mange utfordringer, både i dag og i framtiden. Selv om utfordringene er mange, nevner partiet også et par områder hvor de mener det går bra.

Idretten er et eksempel, den blomstrer, ifølge Ap.

For oss som er opptatt av idretten er det fint å se at det politiske Lier engasjerer seg og ser utviklingen av den som et gode for lokalsamfunnet. Veien fra ord til handling virker derimot lang.

Kjellesvik Norheim skriver blant annet at "snorer blir klippet for nye kunstgressbaner". Det er en påstand som dessverre ikke passer inn i den virkeligheten mange klubber og lag opplever, selv om ordet "kunstgressbane" blir byttet ut med det mer generelle "idrettsanlegg".

La oss se på det konkrete eksempelet som nevnes, nemlig kunstgressbaner. I en skuff på Rådhuset i Lierbyen ligger det forhåpentligvis en rapport utarbeidet av Norges Fotballforbund/Buskerud Fotballkrets i 2017.

Den er overlevert, og (får vi tro) lest. Den tegner et mørkt bilde av anleggssituasjonen i Lier Kommune, sammenlignet med nabokommuner og det reelle behovet.

Lang historie kort fortalt, Lier mangler i følge rapporten 6 stk 11’er kunstgressbaner sett i forhold til antall aktive fotballspillende jenter og gutter.

Hvorfor er det regnet på kunstgressbaner og ikke naturgress? Jo fordi antall brukstimer pr år på en kunstgressbane er mye høyere enn på en naturlig gressbane, ca 8 ganger mer, timer som betyr mulighet for mer aktivitet.

Så kan man sikkert diskutere om akkurat 6 er riktig antall, men dagens antall - 2 - er langt under behovet og bærer ihvertfall ikke preg av stadig snorklipping.

Lang ønskeliste

Dette var et konkret eksempel fra fotballen, som kanskje ikke er den idretten som har det verst, men som jeg kjenner best.

Situasjonen er tilsvarende i alle de andre idrettene som er avhengig av anlegg. Kapasiteten i idrettshallene er sprengt for lengst, enkelte idretter og idrettslag opererer nå med ventelister for barn.

Mange av anleggene er for små, for dårlige vedlikeholdt, for gamle – og noen steder, for eksempel i Gullaug skolekrets, er de til og med i praksis ikke-eksisterende.

Ønskelista fra idretten i Lier er lang, og behovene er mange og forskjellige. Samtidig er klubbene og lagene ydmyke nok til å se at dette er et langsiktig arbeid.

Høyt opp på lista kommer et ønske som derimot burde være høyst mulig å oppfylle; politikere som faktisk viser interesse og engasjement for idretten i sitt daglige politiske virke, og som er villig til å kjempe dens sak og tilrettelegge for dens virksomhet.

Politikerne må gjerne framsnakke sin satsing på idretten i Lier, men da må virkelighetsbeskrivelsen være sann.

Oppfordringen til Lier-politikerne blir derfor som til alle andre liunger: Oppsøk idretten – vær interessert og engasjert, bli informert og inkludert.

Da kan vi klippe snorer i virkeligheten også, ikke bare i leserinnlegg.