En god hverdag for beboere og ansatte

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerKommunalsjef Synnøve Tovsrud svarer Nattevaktene ved Nøstehagen.

Både de som får helse- og omsorgstjenester og deres nærmeste skal føle seg trygge på at de er i gode hender i Lier.

Jeg er glad for at vi har engasjerte og faglig sterke ansatte som bidrar til å gjøre helse og omsorgstjenesten i Lier til det den er i dag. Vi trenger innspill når vi planlegger omsorgen for fremtiden. Vi har også et system med lokale medbestemmelsesutvalg (LMU). Der sitter tillitsvalgte, verneombud og virksomhetsleder ved hver enkelt av våre institusjoner sammen og diskuterer utfordringene, og finner løsninger.

«Nattevaktene ved Nøstehagen bo- og omsorgssenter» påpeker sentrale poenger i sitt innlegg i Lierposten torsdag 30. november. Bemanning er avgjørende for å gi de eldre den pleien og omsorgen de trenger, og for trivsel og utvikling blant de ansatte.

Lier kommune har tradisjonelt hatt et godt tilbud til de eldste av oss. Det er vi stolte av, og det ønsker vi fortsatt å ha.

I en tid med strammere økonomi kombinert med at flere trenger tjenestene våre, er vi nødt til å få mest mulig ut av midlene vi har. Når det er slik at vi i dag bruker mer enn vi har, skylder vi både de som trenger tjenestene våre og de ansatte å se på hvordan vi kan sikre en tryggere og mer forsvarlig drift.

Antall nattevakter på jobb er i dag ulikt på de forskjellige institusjonene. Nattevaktbemanningen vurderes fra sted til sted, ut ifra beboernes omsorgsbehov, og hvordan byggene er utformet.

Nattbemanning på Nøstehagen er i dag høyere enn øvrige institusjoner i kommunen. Vi ønsker å fordele ressursene riktig, og likt, mellom de ulike virksomhetene ut ifra behov. Nøstehagen er blant de virksomhetene som i dag driver utover sin budsjettramme, og det er helt avgjørende å finne tiltak for å tilpasse driften. Dette er grunnen til endringene som foreslås blant annet på Nøstehagen. Nøstehagen vil fremdeles ha vesentlig flere på vakt om natten enn de øvrige institusjonene. Slik skal det være på grunn av pasientsammensetningen, og behovet på nettopp Nøstehagen. Ved særskilte behov må det vurderes ekstra bemanning.

Trivselen og tryggheten til den enkelte eldre, eller hvor sliten sykepleieren er etter endt vakt, skal ikke avhenge av hvilken virksomhet de hører til. Derfor må vi sørge for at alle virksomheter driver innenfor rammene, og at midlene er tilpasset akkurat deres forutsetninger. Når vi får til det, er vi enda bedre rusta til å kunne gi de eldste liungene verdige liv også fremover.

Synnøve Tovsrud

Kommunalsjef

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags