I Lierposten 7. juni kunne vi lese om nedbemanningen på Nøstehagen sykehjem. Denne nedbemanningen er et direkte resultat av den nye budsjettmodellen som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2017.

Utfordrer pasientsikkerheten

Den nye modellen skulle gi alle sykehjemmene i Lier like forutsetninger, ved at man beregnet antall årsverk etter en felles pleiefaktor med vekting for de ulike typene plasser.

Resultatet var i realiteten en nedbemanning med flere årsverk, noe som rammet Nøstehagen hardest. Sykepleiere og helsefagarbeidere ved Nøstehagen har varslet kommunen og politikerne med en bekymringsmelding som vi er nødt til å ta på alvor.

Meldingen til oss folkevalgte er klar – dette går på bekostning av forsvarligheten i tjenesten og det utfordrer pasientsikkerheten til en grad vi ikke kan akseptere.

Bemanningen i helse og omsorgstjenestene våre er så lav at vi mange dager ikke kan oppfylle kravene i helsepersonelloven eller verdighetsforskriften.

Mer avansert behandling

Jeg er glad for at Frps Lars Haugen nå har bedt om en utredning om den økonomiske statusen i omsorgssektoren. For som han sier å få en utredning som beskriver virkeligheten. Da håper jeg man virkelig får beskrevet virkeligheten.

Etter mitt syn er det langt fra godt nok å utrede økonomisk status og det er langt fra godt nok å bemanne etter såkalt pleiefaktor.

Riktig behandling og omsorgsfull helsehjelp handler om mye mer enn pleiefaktor. I dag skrives pasienter ut fra sykehus mye sykere enn tidligere. De er oftere i behov av avansert medisinsk behandling.

Behandling med avanserte prosedyrer og potente medisiner. Dette tar tid og krever ressurser som vanskelig lar seg måle i pleiefaktorer.

Skal oppleve verdighet

I tillegg skal alle oppgavene utføres på en sikker måte for pasientene og sist men ikke minst skal våre syke oppleve verdighet i en vanskelig tid.

Det er på tide at vi lytter til fagfolk som står i dette hver dag og sørger for at våre syke og pleietrengende får den omsorgsfulle hjelpen de har behov for. Det er på tide at vi sørger for at de som skal yte denne helsehjelpen har en levelig arbeidshverdag. Og det er på høy tid at vi begynner å snakke om hva som skal til, ikke hvor vi skal kutte.

Lier SV foreslo en økning på 12 millioner til helse og omsorg i budsjettbehandlingen. Noe som ble nedstemt av flertallspartiene. Derfor er det gledelig at et enstemmig kommunestyre gikk inn for en utredning av dagens situasjon. La oss ta de ansattes bekymring på alvor og gi Liers befolkning en helsetjeneste vi kan være stolte av!