Barnefattigdom i Lier

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lier kommune ligger midt i Norges største arbeidsmarked, med mange bedrifter, lav arbeidsledighet og en befolkning som i snitt er høyt utdannet og med god helse. Lier oppfattes som en god kommune å bo og vokse opp i.

Allikevel har jeg en stor bekymring, en bekymring for alle barna som vokser opp i familier med lavere inntekt enn andre, barn i familier som lever på sosialhjelp eller trenger supplerende sosialhjelp for å få hverdagen til å gå rundt, eller barn i familier hvor mor eller far er syke og har fått sin arbeidsevne og inntekt redusert.

Det er forskningsmessig påvist at lavinntekt og dårlig økonomi i familier har negativ innvirkning på barns psykisk helse. NAV Lier jobber målrettet og intensivt med å gi mennesker muligheter, men uten arbeidsgivere kommer vi ikke langt.

Heldigvis har vi mange gode samarbeidspartnere og arbeidsgivere som er med på å gi mennesker muligheter. Men vi trenger flere!

Lavinntekt og utenforskap

Ledigheten i kommunen har de siste årene vært svært lav, til tross for dette er mange mennesker utenfor arbeidslivet eller har redusert inntekt som følge av nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og andre årsaker.

623 mennesker mottar i dag arbeidsavklaringspenger, 306 er arbeidsledige (helt eller delvis og i tiltak), 1117 personer (2017) mottar uførepensjon og 276 personer var i august sykemeldte fra sitt arbeidsforhold.

Vi ser antydninger til et klassedelt arbeidsmarked og et utenforskap som i stor grad handler om helseproblemer og språk.

Hittil i 2018 har i snitt 211 personer mottatt sosialhjelp per måned, helt eller delvis. Av disse var 34% (81 i oktober) barnefamilier. Så langt i 2018 er det 328 barn i familiene som har mottatt sosialhjelp.

Sosialhjelp er det siste økonomiske sikkerhetsnettet i samfunnet og en midlertidig kortvarig ytelse. Lier kommune skiller seg ikke negativt ut i statistikkene om barnefattigdom når vi ser på landsgjennomsnittet, snarere tvert om.

Men jeg er allikevel bekymret for de 328 barna i familiene som opplever dårlig økonomi.

Ingen barn fortjener å vokse opp i fattigdom. Vi som kommune og arbeidslivet for øvrig må gjøre et krafttak for å redusere de negative konsekvensene så mye som mulig, i tillegg til den enkelte sosialhjelpsmottaker.

Hvis Lier kommune skal få ned den relative barnefattigdommen, mangel på inntekt, må vi som kommune og NAV jobbe sammen for å bistå disse til selvforsørgelse.

Da trenger vi ressursene og arbeidsgivere som er villig til å ansette mennesker med hull i CV'en, til å ansette mennesker som har dårligere norskkunnskaper og til å ansette de som trenger en form for tilrettelegging. NAV Lier kan være med.

Velferdsstaten/kommunen

Vi som kommune er avhengig av å opprettholde velferden, ha økonomi til å bygge barnehager og skoler, til å ha en god eldreomsorg, da trenger vi flere i arbeid.

Sysselsettingsgraden har falt de siste årene i kommunen. Regjeringen har igangsatt inkluderingsdugnaden, den følger NAV Lier opp gjennom det daglige arbeidet ved kontoret og godt motiverte og kompetente ansatte.

Gi mennesker muligheter, gi de med hull i CV'en en sjanse og ikke minst gi barna en mulighet for en bedre oppvekst i tryggere omgivelser med en mer stabil økonomi - nemlig arbeidsinntekt.

Da trenger vi dere som arbeidsgivere med på laget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken