Lier – en bakgård i Oslo-regionen

Pukkverket på Tranby. FOTO: NILS MAUDAL

Pukkverket på Tranby. FOTO: NILS MAUDAL

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerLier er en del av det som i Store norske leksikon omtales som Stor-Oslo. Regionen har flere enn en million innbyggere, et antall som forventes å bli det dobbelte i løpet av en tjueårsperiode.

Dermed er dette den raskest voksende region i Europa. Dette er en virkelighet som nødvendigvis vil påvirke kommunens identitet.

Masseuttak og pukkverk som perler på en snor

Samtidig som vi merker konsekvensen av den ville veksten vest for Oslo, hører vi stadig mindre om «Grønne Lier», varemerket som står for de verdiene vi ønsker å ivareta og dermed være et overordna mål for kommunens virksomhet.

Nå risikerer Lier å bli Osloregionens bakgård, ei bygd preget av masseuttak, massedeponier og pukkverk som perler på ei snor. Planene om et gigantisk avfallsdeponi ved Lyngås er heller ikke endelig skrinlagt.

Profitthungrige utbyggere har kastet seg over verdifull dyrka mark og særprega kulturlandskap hvor det tilbys boliger litt billigere enn lenger øst.

Få steder merker vi denne utviklingen bedre enn langs fylkesvei 285 fra Skaret til Lierstranda. Der har trafikkøkningen de siste årene vært formidabel, med tungtransporten som en betydelig del av trafikkbildet. Den kan imidlertid bli mye verre hvis planene som foreligger om næringsvirksomhet nord i kommunen blir en realitet.

«En sneversynt liberalist»

Den selvoppnevnte syllingpatriot og høyrepolitiker Karl Bellen forsvarte i herværende avis de massive miljøødeleggelsene som nå er i gang langs fylkesvei 285.

Han bagatelliserer det hele og mener alt er i samfunnets interesse. Han går også i rette med Naturvernforbundet som ved flere anledninger har kommet med sterk kritikk av kommunen, som Forbundet mener ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn når vedtak i viktige saker fattes.

Jeg har alltid stått på venstresida i politikken, men har respekt for mange av de verdikonservative tankene som engang lå til grunn for partiet Høyre når det gjaldt å bevare naturen.

Jeg håper Bellens holdninger ikke er representative for partifellene i kommunestyret når de skal ta stilling til miljøspørsmål som i sterk grad vil påvirke bygdas framtid. For meg framstår han som en sneversynt liberalist uten feste i tradisjonelle, konservative verdier.

Verst er han når han antyder at miljøforkjemperne drives av følelser, mens han selv mener å være talsmann for samfunnets interesser og den sunne fornuft.

I gamle dager, den gang vi ikke helt forsto rekkevidden av klimakrisen, ble vi oppfordret til å tenke globalt og handle lokalt. Sannsynligvis vil uberørt natur etter hvert bli et større knapphetsgode enn tilgangen på pukk. Kanskje noe å tenke på for Karl Bellen? Det er nå opp til oss om Lier også i framtida skal være en vakker frise i Herrens skaperverk og ikke et Gehenna rett utenfor hennes hage.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags