Miljøreform i oppdrettsnæringen

Janicke Karin Solheim (MDG)

Janicke Karin Solheim (MDG)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

OppdrettUten livet i elvene, fjordene og havet ville norskekysten ligge øde.

Forstyrrer balansen

I tusenvis av år har norsk kystnatur vært en tilsynelatende uuttømmelig kilde til velstand, bosetting og liv. Men nå er vi i ferd med å forstyrre den skjøre balansen i disse økosystemene.

Antallet oppdrettslaks i merdene er tusen ganger større enn antallet villaks i elvene. Enorme mengder forurensing og kjemikalier havner i fjordene. Rømt oppdrettslaks blandes med villaksbestander som har utviklet sin genetiske egenart gjennom utallige generasjoner.

Innsiget av villaks til norskekysten er halvert siden 80-tallet. Utviklingen er livsfarlig for både villaksen og for dem som skal leve langs kysten i fremtiden. Vi risikerer at evigvarende ressurser og tusenårige høstingsstradisjoner ofres på oppdrettsindustriens alter.

Levert stortingsforslag

Derfor trenger Norge en ekte miljøreform i oppdrettsnæringen. En reform som avvikler drift i åpne, forurensende merder og sørger for at all oppdrettsvirksomhet drives på naturens premisser. Som erkjenner at det er en grunnleggende forskjell på verdien av det levende natur gir og gir helt av seg selv - og en industribasert kunstig oppdrettsnæring som kanskje bare skal være her i noen få generasjoner.

Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne levert et stortingsforslag om en ekte miljøreform i oppdrettsnæringen. Her foreslår vi blant annet; 1. Ingen nye konsesjoner uten lukket teknologi. 2. Plan for overgang til lukkede løsninger på dagens anlegg. 3. Påby merking av oppdrettslaks slik at rømt laks kan spores. 4. Nytt system for miljøregulering av næringen som inkluderer alle vesentlige miljø og dyrevelferdsproblemer. 5. Flere genbanker for å sikre at ingen villaksbestander går tapt. 6. Forby giftig kobberimpregnering og kitinhemmere.

Forslaget skal opp i Stortinget til høsten. I mellomtiden trenger vi hjelp til å få med oss stortingsflertallet på en ny oppdrettspolitikk som tar vare på villfisken og naturen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags