Gründerhus i Lierbyen er lite effektiv pengebruk - gründertilværelsen er hardt arbeide

Knut Eliert Sørnes

Knut Eliert Sørnes Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevLier FRP ønsker å hjelpe de som starter egne bedrifter. De som ønsker å starte egne bedrifter fortjener samfunnets respekt.

Men det er vel så viktig at flest mulig av de nyetablerte bedriftene overlever de første driftsårene.

Sørgelig mange nyetablerte bedrifter går konkurs eller eieren gir opp fordi utbytte av driften ikke står i forhold til innsatsen.

Begrenset sum

Lier FRP erkjenner, i motsetning til en del andre partier i kommunestyret, at det tross all god vilje er en begrenset sum penger som er til disposisjon for å hjelpe de som vil etablere bedrifter.

Spørsmålet blir da hvordan innbyggerne i Lier skal få mest mulig ut av disse pengene.

Lier Venstre ved Tove Hovstad hadde i Lierposten 11. august et innlegg om et gründerhus – et strategisk kinderegg.

Et gründerhus kan ha mange positive effekter, men det er trolig en av de minst effektive tiltakene for å hjelpe bedrifter i etableringsfasen.

Virkningen av de millionene som investeres står ikke i forhold til det som oppnås av resultater. Dette fordi gründerhusene bare i begrenset grad klarer å hjelpe de ny-etablerte bedriftene til å overleve på sikt.

De som etablerer bedrifter er en uensartet gruppe. Noen av utfordringene er likevel felles for alle; likviditetsproblemer, overgangen fra ansatt til å være sin egen sjef, manglende erfaring med å hele tiden vektlegge kundenes behov og markedsføring, praktisk økonomistyring.

Her kan kommunen for en rimelig penge bidra med rådgivning og kompetent veiledning. Men denne type veiledning betinger ikke etablering av gründerhus.

Nettverk er viktig

Såkalte nettverk er viktige for både veletablerte bedrifter og bedrifter i oppstartfasen. Men nettverkene er i det alt vesentlige faglige og ikke geografiske.

Det vil si at eksempelvis en gründer i Lier innen rørlegger-faget vil ha større utbytte av kontakt med en innen tilsvarende bransje på Gjøvik, enn en designer innen hesteutstyr som driver fra Lier.

Også Lier FrpP er enige i at sosiale nettverk kan være viktig for nye bedrifter, men dette kan ordnes uten å etablere et kostbart gründerhus. Eksempelvis ved at kommunen stiller rådhuskantina til disposisjon noen timer hver 14. dag.

Enhver som har vært selvstendig næringsdrivende vet at dette først og fremst er hardt arbeide.

Dersom kommunen skal bidra med gratis husleie, kan dette være en sovepute som utsetter de nyetablerte bedrifters møte med den virkelige verden. Som kjent er ett av norsk næringslivs aller største problemer at kostnadsnivået er altfor høyt.

Det siste bedriftsetablereren trenger er at kommunen bidrar til å forsterke disse holdningene.

Hardt og målrettet arbeid

I tillegg kommer det generelle behov for nøktern ressursbruk i samfunnet, jf. «Det grønne skiftet».

Er det virkelig slik at alle bedrifter må ha leide lokaler og dermed et høyt kostnadsnivå? Hjemmekontor er en utmerket måte å holde kostnadene på et lavt nivå.

De relativt få gangene det er behov for møterom kan dette leies.

Lier Frp mener at det er viktig å unngå en romantisering av gründertilværelsen.

Sosialt samvær med andre bedriftsetablerere i moteriktige lokaler, kan være hyggelig, men løser ikke de grunnleggende problemene innen bedriftsetablering.

Det å skape sin egen arbeidsplass krever hardt og målrettet arbeide over lang tid. Evnen til å tåle motgang over lang tid er et stikkord.

En bedrift som ikke er leveringsdyktig og kostnadseffektiv, går konkurs uavhengig av om den er hyggelig eller ei.

For de nyetablerte bedriftene hvor det etter en konkret vurdering er slik at et gründerhus er det mest hensiktsmessige, kan Lier kommune kjøpe tidsbegrensete plasser i allerede etablerte gründerhus/tilsvarende i Drammen med videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags