Kommentar om Viker-løsningen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

RV23 Når jeg ser på trasévalget som er vist nylig i Lierposten, er min umiddelbar reaksjon at det bør bygges bru over fjorden, slik at trafikken på RV 23 kommer direkte på E18 sør for Drammen.

Da kunne trafikken enten fortsette sørover, eller kjøre inn i den kommende, utvidet Strømsø-tunnel og fortsette reisen vestover – med minst påvirkning på Drammen by og Ytre Lier.

Det mindretallet som skal kjøre inn til Drammen by eller til Lier fra RV 23, kunne gjort det uten problemer.

«Ikke i mitt nabolag»

Men, det er ikke en av de alternativene vi må forholde oss til.

Vi som bor på Kjellstad kommer til å bli negativt påvirket, uansett hvilket valg som tas.

Jeg sier dette for å understreke at jeg ikke tenker «ikke i mitt nabolag», når jeg beskriver følgende.

Hele befolkningen langs E18 mellom Drammen og Tranby plages av støyforurensning. Dette inkluderer også Reistad-beboere.

Statens vegvesen har sagt følgende i en epost til Kjellstad Velforening:

« ... når det gjelder boliger langs en eksisterende veistrekning er det Forurensingsforskriften som gir føringer og stiller lovkrav om innendørs støynivå. ... Det er ikke fastsatt noen tilsvarende grenseverdi for utbedring av utendørs støyforhold for boliger langs eksisterende vei. Statens vegvesen har dessverre svært lite midler avsatt til støyskjerming av eksisterende boliger, og det er derfor ikke midler til å gjøre tiltak der beregnet støy er mindre enn det som er angitt i støyforskriftene.»

I korte ord, beboere langs E18 er hjelpeløs mot en stadig økende støy fra trafikken.

Må få støyskjerming

Men, Statens vegvesen er ansvarlig for å gjennomføre tiltak mot støy når de bygger nye veier, eller bygger vesentlig om veier.

Da er det retningslinje T-1442 (2012) som gir føringer om både innendørs og utendørs støynivå.

Denne er strengere enn Forurensingsforskriften.

Så når jeg ser den blå-traseen som representerer trafikken som kommer ut av tunnel i åsen og fortsetter til E18 ved Viker, noterer jeg meg også at trafikken skal i retning Tranby eller Drammen.

Og da tenker jeg at vi har anledning til å kreve i planprosessen at hele veien fra tunnelmunnen over Viker og fra Drammen til Tranby må få støyskjerming.

Og da bør alle liunger fra Nøste til Kjellstad til Reistad til Tranby kunne oppleve en reduksjon i støy ved hjemmene sine.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken