Gå til sidens hovedinnhold

Dagslet - E18 - Lianåsen

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå må politikerne våkne før Ytre Lier legges under asfalt og bomiljø raseres!

Statens vegvesen skriver selv i sin brosjyre datert januar i år at mye har skjedd siden 2007.

Forutsetningene har endret seg. Tunnel til Linnes og 4-felts vei til Brakerøya var planlagt ut fra det forhold at Buskerud Sentralsykehus (BSS) skulle bygges på Gullaug.

Den gang var Fjordbyen og Lierdiagonalen med tunnel fra Lianåsen til Eiker heller ikke med i noen plan.

Trafikken på Rv23 skal ikke til Gullaug/Linnes, Amtmannssvingen eller Drammen, men sørover på E18, vestover på E134 eller på E16.

På Brakerøya er kryssløsning må umulig pga. nytt sykehus og Fjordbyen.

Tydelige anbefalinger

Veigruppa som tidligere ga sin innstilling til Vegvesenet og Lier kommune var entydig i sine anbefalinger: tunnel fra Dagslet til Viker, – direkte på E18 allerede i 2005–2007.

Denne løsningen med tunnel Dagslet–Viker ble utredet av Statens vegvesen samtidig med Dagslet–Linnes, men pga. planene om sykehusutbygging på Gullaug ble tunnelen til Viker forkastet.

I dag er som nevnt forutsetningene fullstendig endret.

Det er for Vegvesenet bare å ta fram denne utredingen da tunnel til Viker og E18 vil løse utfordringene med kryssløsning E18/Lian, Lierdiagonalen.

Man unngår 3-plan kryss (ref. Sinsenkrysset) som fremlagt av Vegvesenet under deres åpne møte på Haugestad 4. februar 2016.

Vegvesenet forutsatte da rv 23 ført i 4-felt fra Linnes til E18/Lian.

Besparende og rask løsning

Tunnel Dagslet–Viker er 2 km lengre enn til Linnes.

Den løser alle store kryssløsninger, plandelte kryss ved både veier og jernbane (krav 10m over skinnegangen), rasering av flere bomiljøer og Norges beste dyrka mark.

Grønne Lier bevares, noe som skulle være viktig for Liers politikere.

Noen som tror at det bevilges tunnel til Viker når tunnel til Linnes er bygd? Det er som å tro på julenissen.

Astrid Høstmælingen

Miljø/bomiljø blir spart, bygda deles ikke ytterligere. Tunnelløsningen Dagslet–Viker er kostnadsbesparende, miljøbesparende, transportmessig den raskeste løsning til E18 og løser kryssløsninger i forbindelse med Lierdiagonalen.

Når det gjelder støyskjerming skriver Statens vegvesen at det ikke vil være realistisk å skjerme hele utearealet på Gullaug skole–og heller ikke barnas skolevei ved løsning rv23 Dagslet–Linnes.

Videre er støyskjerming også vanskelig mot naturreservatet. Med andre ord er støyskjerming ved en barneskole utfordrende/problematisk.

Vanskelige grunnforhold

I tillegg er det meget vanskelige grunnforhold på Linnes og Ytre Lier (leire/kvikkleire) og dybde til fjell mer enn 50m.

Linnes ligger ved Drammensfjorden og dermed fare for 200 års flom.

Det slipper man å ta hensyn til på Viker.

Viker ligger høyere, har bedre grunnforhold og direkte tilknytning til E18 uten å krysse veier og jernbane. Rv23 vil på sikt med Lierdiagonalen bli E134.

Det kan også nevnes at Glitrevannledningen som forsyner Røyken og Frogn heller ikke trenger å legges om ved valg av tunnel til Viker.

Det planlegges ytterligere boligbygging på Engersand og i tillegg er det nevnt boliger på Gullaug (Dynotomta).

Ved tunnelløsning Linnes vil trafikken fra Gullaug-området og Engersand konkurrere inn på 4-feltsvegen.

Ved tunnelløsning Dagslet – Viker vil nåværende vei Gullaug–Amtmannssvingen være en lokalvei.

Bevilget og godkjent

Vegvesenet har i møte om Tverrslaget den 18. februar 2016 på Gullaug uttalt at 4-felts vei fra Linnes til Amtmannssvingen skal bygges uansett da pengene er bevilget og godkjent av Stortinget.

For å si det med Ibsen: Når utgangspunktet er som galest blir resultatet originalest.

Dagslet–Linnes er godkjent under helt andre forutsetninger enn dagens.

Hvorfor bygge tunnel til Linnes og 4-felts vei til Amtmannssvingen og la den stoppe der?

Den vil naturligvis ikke stoppe der–men flere bomiljø og dyrk mark raseres og 3-plan kryss på Lian blir et faktum.

De bitene av dyrka mark som blir igjen blir deretter omregulert til handel og industri.

Les også

Sier nei til Lierdiagonalen

Grønne Lier gjelder da ikke ytre Lier–og da kan vi vel like godt gå inn i Drammen?

Vil utrede rundkjøring

Les også

– Budsjettet gir garantier

Nils Brandt i Statens vegvesen sier at de vil utrede rundkjøring i tunnelen og så tunnel til Viker, men forutsetter at tunnel til Linnes blir bygd.

Noen som tror at det bevilges tunnel til Viker når tunnel til Linnes er bygd?

Det er som å tro på julenissen.

Nei, da kan vi forutsette Sinsenkryss på Lian og rasering av ytre Lier.

Om en tunnelløsning Dagslet–E18 Viker skulle medføre en utsettelse på 1–2 år, er en vei nærmest evigvarende.

Les også

Nytt kjøremønster ved Gilhus

Tunnelløsningen Dagslet–Linnes må stanses!

Nå er det opp til politikerne å stoppe galskapen!

Tunnel til Linnes og 4-feltsveg til Amtmannssvingen og veien videre til Lian må stanses.

Tunnel fra Dagslett direkte til E18 Viker bygges.

– Ingen skam å snu

Hvor er Senterpartiet og SpU?

Når det var snakk om sykehus på Ytterkollen var de høyt på banen om å verne dyrka mark.

Når det gjelder å verne noe av Norges beste landbruksjord her i Lier er de totalt fraværende. Forklaring?

Det er ingen skam å snu i tide.

Hvem ønsker å få til ettermæle: Det var han/hun som var med på å rasere bomiljøene i ytre Lier og la Norges beste dyrka mark under asfalt?

 

Kommentarer til denne saken