Uforståelig og respektløst

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

STOR TRAFIKK: Det legges opp til at rundt 200 kjøretøy daglig skal kjøre avfall til den planlagte sorterings- og gjenvinningsstasjonen på Lyngås. FOTO: BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LYNGÅS-PLANENEGjennom oppslag i Lierposten den 1.12.16 er vi blitt kjent med de foreliggende planene som avfallsgiganten Stena Recycling har for etablering på Lyngås i Lier.

Når vi leser at det her vil bli snakk om håndtering av 90.000 tonn (!!!!) avfall og 3000 bilvrak årlig – skjønner vi at dette vil sette begrepet «Det grønne Lier» på en utfordring vi neppe tror dere politikere helt forstår rekkevidden av.

Stadig økende trafikk

Når man i tillegg leser at saken «hastebehandles» i miljøutvalget i Lier, blir man enda mer skremt.

Riktig nok uttrykker noen av våre politikere skepsis til anlegget og da spesielt den voldsomme trafikkbelastningen dette vil medføre. Det angis at det vi passere ca. 200 biler (les tungbiler/trailere) daglig inn/ut av anlegget og at majoriteten av disse vil gå på Kirkelinna.

Etter å bodd i Roseveien på Tranby siden 1973 har vi erfart den stadig økende trafikkbelastningen denne veien har fått – særlig de siste årene har det tatt av og vi har nå køtrafikk flere timer morgen/ettermiddag på denne veien.

At dette nå begynner å bli en betydelig miljøbelastning for beboerne langs Kirkelinna skjønner nok alle – håper vi. At det da skal åpnes for ytterligere ca. 200 trailere pr. døgn er derfor uforståelig og fullstendig respektløst.

Utvidelse av Kirkelinna

Å utvide Kirkelinna med ett kjørefelt slik du antyder løser ikke miljøbelastningen for beboerne langs Kirkelinna – støyforurensningen blir slett ikke løst på denne måten.

Du er kanskje også kjent med at det går en gang–/sykkelvei langs hele Kirkelinna og at det er delvis dyrket mark på andre side av veien. Disse to forholdene gjør det uansett ikke lett å utvide Kirkelinna.

Det foreligger også en søknad om utbygging med rekkehus på tomta til den gamle Kassefabrikken øverst i Kirkelinna.

Bygges disse kompliserer dette en eventuell utvidelse av Kirkelinna betydelig.

Og ikke minst – en slik utvidelse ligger flere år fram i tiden.

Ikke passende til Grønne Lier

Som beboere på Tranby, vil vi ikke ha direkte utsyn til selve anlegget på Lyngås.

Men hver gang vi og alle andre reiser forbi vil man se et «industrianlegg» som vil sette sitt preg på bygda på en måte som etter vår mening definitivt ikke har noe med «Det grønne Lier» å gjøre.

Ta en titt på anlegget til Ring Teigen på Steinberg så ser du fort hva vi mener.

Ref. behandlingen av Kværner-tomta – nå håper at våre politikere ikke på nytt gjør tilsvarende feil ift. reguleringsplaner og hva slags konsekvenser slike medfører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags