Vi må ha løsninger som tar inn over seg at Lier stasjon vil ligge på Tuverud i minst 10 år til.

Det vil derfor også pendles til og fra Lier stasjon i hvert fall 10 år til.

Inn i framtiden

Om jeg skal se i krystallkula vil jeg gjette at vi skal gjennom minst fem kommunevalg og minst 20 år med lokaliseringsdiskusjoner og omkamper før vi får en eventuelt ny plassering av Lier stasjon.

Det er sikkert spennende og uforpliktende for lokalpolitikere å fokusere på morgendagens transportløsninger rundt Fjordbyen.

Men, foreløpig og i nær fremtid må vi takle veksten i antall pendlere fra Lier stasjon på Tuverud.

Kommunepolitikerne sitter i budsjettbehandling i disse dager. Da er det viktig at pengene brukes riktig. Jeg tror det finnes muligheter om vi ser hele omlandet under ett.

Fem alternativer

Les også

Gode veiløsninger i ytre Lier

1. Tenk løsninger for Lier stasjon i denne og de neste to valgperiodene (minst!). Å avfeie løsninger rundt Tuverud fordi Lier stasjon kanskje skal flyttes er ansvarsfraskrivelse.

2. Se innfartsparkeringene i regionen som ett tilbud. Bor du på Konnerud i Drammen, på Nøste i Lier, eller på Spikkestad i Røyken vil du se tilbudet om innfartsparkering under ett. Vurdert mot hvor du har barnehage og hvor lang tid du bruker vil du velge mellom Lier stasjon, Brakerøya og Drammen. La oss heve oss over hvor folk kommer fra. Det er uansett bra at kollektivtilbudet brukes. Brakerøya kan utvides med noen flere plasser. Innfartsparkeringen i Drammen bør også kunne utvides og slik avlaste de andre innfartsparkeringene. På Lier stasjon kan man utvide med minst 30 plasser uten for store inngrep. Folk kan gå 150 meter fra der de parkerer.

3. Bedre tilbudet til dem som går og sykler. Sørg for at sykkelstiene ryddes for snø vinteren igjennom. Bygg låsbare sykkelboder slik at syklistene tør parkere el-sykler og sykler med dyre piggdekk og lys.

4. Glem matebuss. Det vil ikke fungere. En gang i fremtiden vil kanskje førerløse shuttlebusser og samkjørings-apper løse dette. I mellomtiden må vi finne andre løsninger. De fleste har en smertegrense med hensyn til pendlertid på rundt 1 time. Etter det går det på bekostning av livskvaliteten. Småbarnsforeldre har dessuten et spesielt behov for fleksibilitet som utelukker tilbringerbuss. Skal du først gå til en bussholdeplass, så vente på en buss, så vente på stasjonen, så ta tog og så kanskje T-bane i Oslo går tiden. En matebuss må ha så høy frekvens i rushtiden at det blir svært ressurskrevende. Et tilbud med få avganger vil ikke bli brukt. Ideen med å etablere innfartsparkering i Lierbyen, med matebuss til Lier stasjon virker helt urealistisk.

5. Jobb for økt frekvens av avganger fra Lier. Pendlerne ønsker tre tog i timen i rushet og direktetog til Gardermoen og Kongsberg!