Vi er i likhet med Liers Stasjons venner, opptatt av at forholdene rundt Lier Stasjon er best mulig tilrettelagt for Liers togpendlere, og posisjonen har også i sitt forslag til handlingsprogram for neste 4-årsperiode tatt inn følgende ordlyd som et verbalpunkt:

Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen, gjennom Buskerud Bypakke 1, må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes.

Økt parkeringskapasitet, egen parkering for elbiler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest.

Dette er bygget på et initiativ som ordføreren har tatt i Buskerudbyens ATM-utvalg, og som også har tilslutning i utvalget.

Vi er enige i at Lier Stasjon vil ha en viktig funksjon i som i minst 10 år til, selv om vi håper at ny stasjon på Lierstranda blir realisert tidligere, men realistisk så bør vi planlegge for minst 10 år til før denne er på plass.

Vi setter stor pris på de innspillene som vi får fra kommunens innbyggere, og Lier stasjons venner er en viktig og konstruktiv bidragsyter i så måte.