Jeg gir Lierposten stor honnør da de før jul skrev artikler om Trygve Muggerud, som er fortvilet over Lier kommunes behandling av sin demente samboer.

Tas ikke fra løse lufta

Videre skriver Lierposten om avtroppende helse og omsorgssjef, som uttrykker sin bekymring angående mangelfulle sykehjemsplasser, og for få årsverk i hjemmesykepleien.

Det er flott at dette kommer på trykk, slik at innbyggerne i kommunen blir klar over hvilke utfordringer helsetjenesten har.

Dette er ikke noe Lierposten tar fra løse lufta, men er noe de har undersøkt over en lengre periode.

Etter nøye vurderinger er tiden inne for å få hull på byllen.

Varaordfører i skyttergraven

Det er glimrende at vi har en lokalavis som setter fokus på ting som ikke fungerer, det er derimot nitrist å lese at det kommer som en overraskelse på noen sentrale personer.

Les også

Politikeres bomskudd

Dernest er det beklagelig at vi har en varaordfører som går i skyttergraven, og en høyrepolitiker som fjaser med så alvorlige ting på Facebook.

Dette bør dere være for gode til.

Gir honnør

Det er også flott at det kommer på trykk hvordan politikere håndterer slike alvorlige saker, dere bør virkelig vurdere deres posisjon.

Atter en gang; honnør til Lierposten, jeg gleder meg til hver onsdag klokken 18, da leser jeg avisen digitalt.

Jeg håper dere fortsetter å skrive om alt det flotte og gode som skjer i Lier, og fortsetter å være kritisk til det som ikke fungerer.

Det er viktig at også dette kommer fram.

Hvis administrasjonen og politikerne blir overrasket er det tegn på god avisjournalistikk, jeg håper det ikke er tegn på strutsepolitikk.