Grønne Lier i framtiden

Gunn Cecilie Ringdal (H) ordfører

Gunn Cecilie Ringdal (H) ordfører

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Grønne LierLier er identifisert som en av kommunene med best forutsetninger for de kommende årene. Og akkurat nå kan du påvirke veien videre.

Kommunal Rapport offentliggjorde nylig kommunebarometeret. Målt opp mot andre kommuner, er Lier på listen over de 20 kommunene med best forutsetninger for å møte de neste årene.

Mye er bestemt for den aller nærmeste tiden.

Men hvordan skal Lier se ut i 2030 og 2050?

Hvordan vil det være å bo, leve og jobbe i Lier i fremtiden?

Dette skal avgjøres i planene som kommunen nå legger for samfunnsutviklingen – og du kan påvirke det som skal besluttes.

Utfordringer

Det kommer utfordringer. Grønne Lier ligger sentralt plassert, midt på Østlandet. Vi har gode tjenester for innbyggerne våre, og vi er en kommune i vekst.

Samtidig står Lier, som kommunene rundt oss, overfor utfordringer.

Sammen med Drammen skal Lier i gang med et av Norges største byutviklingsprosjekter på Lierstranda og Brakerøya.

Det er satt høye klimamål, og det skal bygges nytt sykehus med plass til pasienter og flere tusen ansatte.

I tillegg til sykehuset, ønsker vi også å etablere en helseklynge for annen helserelatert virksomhet i regionen.

I dette arbeidet skal Grønne Lier ivaretas, og den nye byen bygges på vår felles identitet. Parallelt med byutvikling skal flere store samferdselsprosjekter gjennomføres i området.

Det skal bygges ny jernbanestasjon, kollektivknutepunkt og nye veier. Oslofjordforbindelsen skal sluttføres og kobles på E18.

I tillegg kommer gang- og sykkelveier som i framtiden vil bli de viktigste for kortere reiser.

Helhetlig planprosess

Det blir avgjørende for utviklingen i Lier at vi ser helhetlig på planprosessene. Vi må se hvilken betydning kommunedelplanene for Rv. 23 og Gullaug har for områderegulering og samferdselsplan for Lierstranda og fjordbyen.

Våre egne planleggere vil sammen med Statens Vegvesen vurdere konsekvensene som følger av fullføringen av Oslofjordforbindelsen.

Når en ny veistrekning skal bygges, må vi vite hvor trafikken kommer fra, og hvor den vil gå. Lier kommune har dessuten engasjert Prognosesenteret til å utrede hvordan utviklingen i boligmarkedet i området vil være, for å vurdere befolkningsmønstre og andre omstendigheter som må hensyntas for et vellykket resultat.

Nå behandles alle disse planene i samme tidsrom, slik at vi lettere kan se alle samfunnsforhold i sammenheng.

Engasjer deg!

Bli med i planleggingen. Jeg har stor tro på at de beste løsningene ligger i gode prosesser som preges av medvirkning og involvering av innbyggerne fra start til slutt.

Åpenhet og innspill er viktig for at vi som politikere kan se helheten, og fatte mest mulig balanserte vedtak.

Derfor har vi vært opptatt av ulike måter å skape medvirkning på. Vi har de alminnelige høringsprosessene, med mulighet for å sende innspill til alle planene.

I tillegg skal vi fortsette å arrangere folkemøter med spesifikke temaer.

Du kan delta på publikums spørrekvarter før alle politiske møter, og følge våre kommunestyremøter på nett-tv og via sosiale medier.

For å nå folk via digitale medier har vi dessuten utviklet appen «mitt Lier» (last den gjerne ned med en gang!), og jeg vil også fortsette med nettmøter via Facebook.

Dersom du har innspill knyttet til utviklingen av fjordbyen, kan du snart også stikke innom vårt kommende gatekontor for innspill i Lierbyen.

Vil du vite mer om våre planer, både den overordnete kommuneplanen og de øvrige planene? Ta en titt på våre hjemmesider, og kom med dine innspill via appen «mitt Lier». Og kom gjerne med gode ideer til enda flere kanaler for involvering og medvirkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags