– Vil svekke integreringen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

ASYLMOTTAK PÅ EGGEEtablering av et asylmottak for 60 enslige mindreårige asylsøkere på Frogner sykehjem vil bidra til en enormt ineffektiv integrering.

Går vi ned på enkeltpersonsnivået for elever tilknyttet velkomstklassen (VK) i Lier, som nå er lokalisert på Høvik skole, ser vi at kun én elev er tilknyttet Egge skolekrets. Går vi inn for et vedtak der vi plasserer 60 barn og unge mellom 15–18 år dobler vi elevantallet for skolekretsen med 60 direkte knyttet mot Lierbyen der aldersgruppen tilhører.

Dette er en økning som vil få grenseløse følger. Ser vi på statistikken fra dagens tall vil i snitt dette utgjøre en utvidelse på 30 prosent på ungdomstrinnet. Lierbyen skole har allerede sprengt kapasitet og plassmangel, noe som tilsier at en slik økning ikke vil la seg gjennomføre.

En annen risikofaktor er knyttet til dagens skolevei for elever på Egge skole. Dessverre kan det ikke legges skjul på utfordringer med kulturforståelsen og etiske forskjeller. Dette er en del av integreringsprosessen som legges til grunn, og derfor blir det et risikomoment for dagens elever som benytter seg av skoleveien. Samtlige elever skal ha en trygg og god oppvekst i Lier, også de eksisterende elevene.

Som nevnt over utgjør velkomstklassen en allerede sprengt kapasitet på Høvik, og diskusjonene går på hvor en potensiell velkomstklasse skal ligge. Det blir feil å ha fokus på antall mennesker som vi skal tilknytte kommunen i tillegg, hvis vi har et sprengt tilbud allerede i dag.

Ett av alternativene er paviljongene på Tranby ungdomsskole, og for dem av oss som har vært tilknyttet området vet vi at disse er i svært dårlig forfatning og må oppgraderes.

Samtidig må det stilles spørsmål ved den økonomiske kostnaden dette medfører kommunen. Ettersom Frogner sykehjem allerede ikke opprettholder kravene for de eldre, kan det umulig opprettholde kravene til et asylmottak. Det er ingen tvil om at situasjonen i Norge, og i Lier, har en økende tendens av eldre i kommunen.

Derfor vil det være naturlig å benytte dagens eiendom med oppgradering for «føre var-prinsippet» for kommende utfordring i kommunen med et best mulig tilbud for kommende generasjoner.

2013 var slutten på 10 år med store utfordringer ved mottaket på Lierskogen. Der Fremskrittspartiet og Høyre stoppet gjenåpningen av mottaket på Lierskogen. Lier kommune er avhengig av å lære av de erfaringene og opplevelsene som gjennomgående var en utfordring i 10 år.

Integreringen står derfor i fare med et vedtak der kommunen sier ja til å ta imot 60 enslige mindreårige i Lier. Integreringen må være på topp før vi tar på oss ekstra oppgaver i en allerede presset situasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags