Hva innebærer et asylmottak?

Ønsker intet asylmottak: Lars Haugen og Per Vemork, Lier Frp. arkivfoto: simen næss hagen

Ønsker intet asylmottak: Lars Haugen og Per Vemork, Lier Frp. arkivfoto: simen næss hagen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDet planlegges et betydelig asylmottak for unge menn på Egge, eller det som enkelte kaller asylmottak for enslige mindreårige.

Lier FRP er imot etableringen av et dette, kort og godt fordi tiltaket kan ha store negative konsekvenser for nærmiljøet og Lier kommune. Som forventet er ingen av disse negative konsekvensene omtalt av politikerne fra de andre politiske partiene i Lierposten 31. mars i år.

En asylsøker er en person norske myndigheter ikke kjenner den faktiske identiteten til. I motsetning til en flyktning, er ikke en asylsøker garantert videre opphold i Norge. En ikke uvesentlig grunn til avslag på asylsøknader, er avsløring av usannheter knyttet til vedkommendes identitet.

Det er viktig at en i asyldebatten unngår generalisering, men det er mange eksempler fra andre deler av landet som viser at et asylmottak innebærer et sikkerhetsproblem.

Den 6. august 2015 var det omfattende opptøyer på asylmottaket på Lunner på Hadeland. Ifølge VG var det nødvendig med store politiressurser for å få kontroll på situasjonen; mer enn 30 politifolk deltok, og disse måtte ha assistanse fra et politihelikopter. En politimann ble skadet og måtte behandles på legevakten.

Bakgrunnen for opptøyene var at asylsøkerne ikke godtok at norske myndigheter hadde bestemt at en av dem skulle omplasseres til et annet mottak. I mars/april 2016 behandles straffesaken mot de angjeldende asylsøkerne. Men her er problemet at mange av de tiltalte ikke møter opp, og at politiet ikke kjenner til hvor de oppholder seg.

Det er i seg selv betydelige problemer knyttet til å samle hele 60 mannlige ungdommer i en bygning som er gått ut på dato, og som ikke lenger kan sies å tilfredsstille engang behovet for våre egne innbyggere. Mange av asylsøkerne er erfaringsmessig i en faktisk svært vanskelig situasjon. Men det er likevel ikke slik at den berettiger til opphold i Norge. De aller, aller fleste enslige unge asylsøker er dessuten menn.

En stor del av de unge mannlige asylsøkerne som pr dags dato befinner seg i Norge, kommer fra land i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er dessverre et faktum at i denne delen av verden er det akseptert å ha et svært nedlatende og foreldet kvinnesyn. Problemet illustreres i en artikkel i VG 1. april 2016. Her oppfordrer politiet på Gjøvik jenter til å ikke gå ute alene om kvelden. Politiets oppfordring skyldes overgrep fra gjenger med asylsøkere.

Det er grunn til å minne om at Lier Høyre og Lier FrP i desember 2013 henvendte seg direkte til justisstatsråden, og ba om hans medvirkning til ikke å gjenåpne asylmottaket på Lierskogen. Henvendelsen var velbegrunnet, ikke minst ut ifra 10 år med traumatiske erfaringer ved dette mottaket.

Statsrådens svar 17. januar 2014 satte heldigvis en effektiv stopper for gjenåpning og videre drift av mottaket. Det er derfor forstemmende å erfare at noen synes å ha korttidshukommelse med hensyn til dette. Det virker opplagt inkonsekvent at Lier igjen skulle risikere å gjenta noe vi burde være foruten. Det er et poeng i det vi har sagt tidligere, at en lang rekke kommuner burde være i stand til å ta over stafettpinnen.

Etter vår mening har Lier gjort sin del av jobben.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags