Gå til sidens hovedinnhold

Derfor sier vi ja til skianlegget

Artikkelen er over 4 år gammel

Leridalen Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et helårs skianlegg i Leirdalen ved Damtjern har mange gode ting som taler til fordel for at prosjektet bør realiseres. Befolkningen i randsonen rundt Oslo øker. Antall barn og unge som driver med idrett øker tilsvarende. Hallene og banene våre fylles av aktive idrettsutøvere.

Les også

Derfor sendte de skianleggsaken i retur

God rekruttering

Lier har lenge vært gode på håndball og fotball, og det voksende miljøet rundt skiskytteranlegget på Eggevollen, og langrennsaktiviteten i løypene rundt Eiksetra-området tyder på at vinteridrettene har gode dager med tanke på rekruttering.

I underkant av 3000 aktive skiløpere og skiskyttere i Lier, Asker og Røyken må i dag pendle til Simostranda eller Fossum for å konkurrere og trene på godkjente anlegg.

Disse vil kunne spare mye tid i bil, og nyte godt av et helårs trenings- og konkurranseanlegg i Leirdalen. Her er det allerede cross-/endurovirksomhet i dag, og det vil kunne bli et kjempeområde for idretts- og sportsutøvere.

Anlegget vil samtidig gi tryggere trening på rulleski. I dag ferdes utøverne på gang- og sykkelveier som kan være uoversiktlige og farlige. Det har vært flere ulykker med rulleskiløpere involvert i den senere tid.

Les også

Interkommunalt skianlegg i Leirdalen eller ikke?

God plassering

Plasseringen blir nær hovedveisystemer, like ved Lier motorsportsenter som allerede har mye infrastruktur og mulige flerbruksanlegg på plass. Et helårs skianlegg med tilrettelegging også for funksjonshemmede, vil passe godt inn i grønne Liers profil og ønske om å tilrettelegge for og motivere til fysisk aktivitet og folkehelse.

Da Leirdalen ligger 200 meter over havet regnes området for relativt snøsikkert. Å styrke utfartsstedene på begge sider av dalen vår vil også fungere som en avlastning for Eggevollen/Eiksetra.

Med rekreasjon og stier/grusveier på vestsiden – Årkvisla, Eiksetra, Kanada, Øverskogen, og utbygde/tilrettelagte konkurranseanlegg i Leirdalen vil vi liunger ha et godt og variert tilbud til både turgåere og idrettsutøvere. Å blande mosjonister og familier med konkurranseutøvere vil forårsake utrygghet for alle parter.

Les også

Et eldorado for idretten

- Naturlig buffer

Så til politikken - Skal vi ha næringsbygg eller friluftsaktivitet i Leirdalen? Kommunestyret behandlet Planstrategi for Lier 21. juni 2016, og vedtok blant annet : «4.8 Justering av markagrensen på Gjellebekk for å sikre tilstrekkelige næringsarealer vurderes særskilt.» med et knapt flertall.

Lier kommune er avtalepartner, grunneier og planmyndighet i denne saken. Å anlegge idrettsanlegg innenfor markagrensen er gitt unntak i loven, men mulige begrensninger kan bli gitt i forhold til i inngrep i terrenget. I tillegg vil reguleringen måtte godkjennes i Miljødepartementet.

Skianlegget vil fungere som en naturlig buffer, en grenseoppgang for videre utvidelse av utbygging langs Damtjern. Det er riktig å bevare skogområder som grønne lunger og sikre allerede eksisterende frilufts- og rekreasjonsområder i innbyggernes nærområde.

Må være føre-var

Skulle det bli etablert et skianlegg i Leirdalen må vi huske på å være føre var. Forurensning og avfall skal minimeres, avrenning til Damtjern skal sikres, kulturminner skal kartlegges og elgtråkket skal ivaretas.

Som en respons til Knut Olaf Haveråen Kals’ tanker i forrige utgave av Lierposten må jeg nevne at all dokumentasjon bekrefter at næringsområder på Gjellebekk egner seg best til logistikkbedrifter. Videre er Lierbyen pekt ut som satsningsområde for gründere. Vi skal ikke skape et nytt senter oppe i skogen.

Et kompetansesenter for veksthusnæringen burde ligge i nærheten av der veksthusene befinner seg, nede i Lierdalen. Det blir å tåkelegge debatten å late som om det er noe annet enn store lagerbygg som inkluderes i næringsbegrepet på Gjellebekk.

Lier er ikke nødt til å huse alle logistikkbedrifter som ønsker å etablere seg hos oss. Det går an å styre denne utviklingen. Venstre ønsker en hånd på rattet for å skape en smart og fremtidsrettet næringsutvikling i Lier.

Hvis man setter lagerbygninger opp mot idrettsanlegg i Leirdalen, så er mitt valg enkelt. Det må bli til fordel for idrettsutøverne.

Kommentarer til denne saken