Forskjell på bønder i kommunen

Lars Haugen (Frp)

Lars Haugen (Frp)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Landbruk Lier kommunestyre fattet 08.05.18 vedtak om at aksjeselskapet Mester Grønn AS skulle gis anledning til å kjøpe landbruksjord fra en naboeiendom (gårdsbruk).

Mester Grønn AS skal bruke den nyervervede jorda til å dyrke bryllupsblomster.

– Ikke bare tomt prat

Lier Frp stemte for å godkjenne ervervelsen. Mester Grønn er en stor bedrift som setter Lier på kartet på en positiv måte, blant annet ved å vise stort samfunnsansvar på områder som «fair trade» og integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

Lier Frp er av den oppfatning at jordbruket er en viktig næringsvei i Grønne Lier.

Skal Grønne Lier også i fremtiden være en realitet, og ikke bare tomt prat i festtaler, må landbruket få utvikle seg i takt med endringer i etterspørselen, ny teknologi og nye produkter.

Dette krever betydelige investeringer i landbruket. For å gjøre det noe mindre risikabelt å invester i landbruket er Lier Frp av den oppfatning at det må åpnes for alternative eierformer i landbruket.

En slik alternativ eierform er aksjeselskap. Aksjeselskap gjør at det i større grad er mulig å skille mellom virksomhetens økonomi og bondens private økonomi. På et tradisjonelt gårdsbruk er beboelseshusene til flere generasjoner og driftsbygningene på en eiendom (juridisk enhet).

Bankens realsikkerhet blir dermed i både hus og driftsbygninger.

Lov for alle

Ovennevnte vedtak av 8. mai åpner for slike alternative eierformer ved at aksjeselskap Mester Grønn får erverve landbruksjord.

Lier Frp mener at også de som driver tradisjonelt landbruk må få anledning til å benytte aksjeselskapsformen.

Det kan ikke være riktig at denne fordel kun skal gjelde for en stor handelsbedrift som Mester Grønn.

Dessverre fikk Frp sitt forslag, i tillegg til våre fem representanter, kun tre stemmer fra H.

Forslaget falt dermed med åtte mot 41 stemmer (femten fra Høyre, V, KRF, Sp etc.).

Majoriteten av Høyre sine representanter ønsket ingen generell oppmykning, kun en tillatelse til Mester Grønn AS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags