Kommuneplan og arroganse

Janicke Solheim, Miljøpartiet De Grønne

Janicke Solheim, Miljøpartiet De Grønne

Av
DEL

Kommuneplan«Lier har ikke lyttet til rådene som er gitt», sier flertallet av fylkespolitikerne om forslaget til ny kommuneplan, og har vedtatt innsigelse mot områdene som berører dyrket eller dyrkbar mark.

«Det er arrogant, og tar lite hensyn til lokaldemokratiet» sier Liers ordfører, og raser mot fylkestinget. Hvem som er arrogant, er det sannelig grunn til å se nærmere på.

Ordføreren glemmer tilsynelatende alle advarslene som ble gitt ved forhåndshøringen av kommuneplanen, både av fylkeskommunen og fylkesmannen med flere. Det er vel ikke så rent lite arroganse i å neglisjere råd fra faglig hold?

I etterkant av forhåndshøringene har lokalpolitikerne i Lier på nytt behandlet innspillene til arealendringer. Skal det være noen mening i konsekvensutredning og forhåndshøring, må politikerne følge rådene som gis her. Det ser det dessverre ut til at bare et fåtall av politikerne tar innover seg.

Fylkesmannen frarådet nemlig allerede i forhåndshøringen utbygging på i alt 21 områder som innebærer omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. Det er de samme områdene som vi, De Grønne, fraråder.

Det gjør vi fordi det er så viktig å ta vare på matjord og dyrkbar mark, fordi matjord er en svært knapp ressurs. I Norge er bare tre prosent av arealet dyrket mark, og bare en prosent er god kvalitet matjord.

Når Fylkesmannen på nytt nå advarer, og samtidig følger opp fylkespolitikernes varsel om betydelige innsigelser, er dette en «nyttig refs» som Pål Næss skriver i Lierposten 3. januar. Dessuten er det en alvorlig refs, fordi Fylkesmannens høringsuttalelse er grunnlagt på uangripelige prinsipper om nasjonale forpliktelser og målsettinger for klima og miljø.

De nasjonale forpliktelsene og målsettinger tilsier en maksgrense på 160 mål omdisponering av dyrkbar mark årlig totalt i Buskerud. Når Lier alene vil omdisponere hele 293 mål i planperioden, bør det ikke overraske noen at det fremmes innsigelser, aller minst ordføreren.

Arealendringer og tap av natur er den største trusselen mot artsmangfoldet og naturens tålegrenser.

Jordvern betyr matsikkerhet, biologisk mangfold, miljøvern, lokale arbeidsplasser og global solidaritet. Derfor kan vi ikke akseptere utbygging på noe av landets beste matjord. Politikeres dårlige forståelse for dette ansvaret og manglende vilje til å lytte til faglige råd, synes vi er arroganse av verste sort.

Dessverre ser vi dette ikke bare hos flertallspolitikerne i Lier, med ordfører/Høyre og Frp i spissen, men også hos Arbeiderpartiet. Vårt håp er at de våkner før Liers nye kommuneplan skal endelig bestemmes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags