Katastrofe truer Ytre Lier

Av
DEL

DebattJordvern er viktig for Norge.

Det er i Lier en tverrpolitisk enighet om at jordvern er viktig. Dette skyldes blant annet at det i Norge er lav grad av selvforsyning for matvarer og at matjorda i Lier er av den beste i hele Norge.

Hensyn

I det politiske Lier forsøker politikerne etter beste evne å gjøre avveininger av jordvernhensyn opp mot andre viktige saker. Et typisk eksempel på en slik konflikt er hvorvidt det skal gis tillatelse til å bygge kårboliger på gårder når byggingen innebære nedbygging av noe matjord.

I Lier er det slik at samtlige politiske partier stiller seg bak visjonen om «Grønne Lier». Det innebærer at Lier fortsatt skal være en landbrukskommune og at den utbyggingen som finner sted må ta hensyn til miljø og landbruk.

Arbeidet med den fire-årige kommuneplanen er en av de tyngste og mest omfattende sakene et kommunestyre behandler. Dette blant annet fordi det er her avveiningene miljø-bolig-næring-naturvern i praksis foretas.

For å få på plass en forsvarlig plan, legger kommunepolitikerne og kommunens administrasjon med rådmannen i spissen ned flere tusen arbeidstimer.

Overkjørt

Det møysommelig lokale arbeidet blir imidlertid satt til side og overkjørt av Statens vegvesen. Vegvesenet ønsker å utrede en motorvei tvers gjennom ytre Lier.

Det at et overveldende flertall i kommunestyret gang på gang har sagt i klartekst at Viker-alternativet er det ønskede alternativet, ignoreres av Statens vegvesen. Statens vegvesen turer fram som en Trump-figur uten å ta hensyn til lokal selvbestemmelse, lokalt næringsliv og lokalt jordvern.

Som følge av det «Grønne skiftet» og internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg etter, blant annet «Paris-avtalen», så må den vanlige bilist og forbruker belage seg på omfattende miljøavgifter i årene som kommer.

Det er derfor forstemmende og utrolig lite motiverende å se at en tung statlig etat som Statens vegvesen synes å oppfatte seg fritatt fra å ta miljøhensyn.

Det er forskjell på Kong Salamon og Jørgen Hattemaker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags