Hvor mange pukkverk kan en «grønn» kommune tillate seg?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Grønne LierOm få år vil det skje store forandringer i områdene nord for Sylling. Hovedstaden trenger en stabil og sikker vannforsyning. Planene om å bruke Holsfjorden som vannkilde med inntak ved Vefsrud nær Toverud er så godt som ferdig utredet.

Litt lenger nord vil en firefelts motorvei med parallellgående, dobbelte jernbanespor bli anlagt.

Dette er prosjekter av stor nasjonal betydning og vil bli gjennomført uten at vi kan gjøre noe fra eller til. Men hva kan vi gjøre for at Sylling også i framtida kan være et noenlunde fredfullt øye i tornadoens sentrum?

Vil ødelegge mye

Vi kan starte med å si nei til den foreslåtte virksomheten rundt Toverud. Toveruds planer vil ødelegge et unikt naturområde med et stort artsmangfold, med estetiske verdier som gir et godt bilde av noenlunde uberørt østlandsnatur der skogen, fjorden og kulturlandsskapet er hovedelementer.

Alt nå har vi registrert at det konkursrammede masseuttaket og deponiet som inntil i sommer var i drift i området, førte til støy, og en skjemmende støvsky lå i flere dager over fjorden. I dag er dette et katastrofalt sår rett under der jeg før i tida så hekkende vandrefalk.

Virksomheten blir nabo til vanninntaket til Asker og Bærum og altså ikke langt unna der Oslo har planene klare for sitt framtidige vanninntak. Her blir det strenge restriksjoner, og det må være nulltoleranse for uhell.

Hvem vil påta seg ansvaret for å ødelegge vannet til Norges tettest befolkede områder. Jeg regner med at nevnte vannverk er godt informert om hva som er i ferd med å skje.

Pålagt restriksjoner

Trafikken vil bli uutholdelig. Vi har alt nå sett hvordan lastebiler med pukk i forskjellige varianter har mast i stykker store deler av østsideveien og gjort det langt farligere å ferdes der.

Syklister som har vært vant til å bruke veien til Skaret til rekreasjon og trening, sier nå at de ikke våger å sykle der.

Dette skyldes også masseuttaket ved Østre Enger der aktiviteten har blitt betydelig trappet opp, og i tillegg til trafikken har bråket derfra redusert livskvaliteten for folk i bygda.

Til tross for iherdig motstand fra kommunepolitikerne ble virksomheten der pålagt strenge restriksjoner i 1992/93.

Kommunen måtte betale dyrt i form av bøter og advokathonorarer for å ha slurvet med saksbehandlingen. Jeg er usikker på om driften der er i henhold til retningslinjene som ble gitt dengang.

Hva skjer med omdømmet?

Om planen for omdisponeringen av området rundt Toverud blir virkelighet, vil det bety et uopprettelig omdømmetap for kommunen. Hensynet til landskapsvern står sentralt nesten overalt.

Nå får vi se om lierpolitikerne har tatt det innover seg. Eller er de klare for å fullstendig ødelegge Liers renommé som grønn kommune og dermed få et frynsete ettermæle?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags