Kommentar og tanker om E134

USIKKERHET: Hvor E134 skal legges? Skissen viser det omstridte Huseby-alternativet.

USIKKERHET: Hvor E134 skal legges? Skissen viser det omstridte Huseby-alternativet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerMan kan stille seg tvilende til om SVV kan ha full oversikt over hva prisen på trasèene som utredes og planlegges over dyrka jord og nær boligstrøk blir. Jeg er usikker på om det er klokt å velge lavest anbudspris, og at dette skal være avgjørende, når vi tenker på kommende generasjoner som skal leve av jordbruk og trives i Lier.

I tillegg til anleggsutgiftene vil utgiftene til kryssløsninger for jernbanen og eksisterende veier bli betydelige. Støyvoller og gjerder for å skjerme bomiljøet vil tvinge seg frem ettersom ulempene med E134 blir påtrengende.

Mister jord

Den Største utgiften blir vel muligens til alle gårdbrukerne som mister verdifull gartnerjord hvis veien blir lagt gjennom Ytre Lier. De kommer også til å trenge ulempe-erstatning for ulønnsom gårdsdrift når veien stykker opp eiendommene, som igjen fører til at det blir vanskelig å drive rasjonelt.

Mange opplevde på midten av 80-tallet en springflo fra fjorden samtidig med at det kom mye nedbør. Oversvømmelsen i Lier fylte over halve ytre del av Lierdalen. Ved å vurdere bygging av underganger ved kryssing kan jo da være med på å skape fremtidige problemer ved mye nedbør.

Alle disse utgiftene blir muligens mindre ved å velge Viker-alternativet. Dersom tunnelåpningen blir lagt nærmere Viker vil også dette bli til mindre sjenanse for Reistad-beboerne.

På tide å komme igang

Det er god plass inne i Sørumåsen, så trasèen kan sikkert tilpasses. All steinmasse fra tunnelen kan kanskje også brukes som utfylling der man planlegger Buskerudbyen - hvis ikke denne blir ferdig før tunnelen kommer da?

Den nye Oslofjord-kryssingen som planlegges og presser seg frem, vil gjøre livet og trafikken i den gamle veien ennå mer utrygg.

Jeg håper planleggingstiden kan kortes ned og at byggingen kan komme igang.

Nordmenn har bygget mange tunneler og har lang erfaring med dette, spesielt på Vestlandet, der hvor flere av samferdselsministrene kommer fra.

Spørsmålet blir da hvorfor man skal velge å legge en ny vei over dyrkbar jord, som kan komme til å skape mange problemer under anleggstiden, fremfor å bygge veien igjennom en tunnel?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags