Ordførers forord til budsjett 2020

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal Foto:

Av
DEL

Budsjett God økonomistyring er avgjørende for at grønne Lier skal kunne gi et godt og variert tjenestetilbud til våre innbyggere. Med årets budsjett styrker vi skolene i Lier og sikrer god barnehagedekning i hele kommunen. I 2020 settes også spaden i jorda for et nytt sykehjem på Fosshagen. Det blir en spennende byggeprosess, og jeg gleder meg til å følge den fine utviklingen av området rundt gamle Lier sykehus videre.

Vi bruker også i 2020 de store pengene på de store og mest sentrale oppgavene for oss som kommune. Omtrent 80 prosent av vårt budsjett går til helse-, omsorg- og velferdstjenester, skoler og barnehager. I tillegg bruker vi pengene målrettet for å ivareta et rikt kultur- og aktivitetstilbud for alle liunger. Vi skal være blant landets beste folkehelsekommuner, og det vil vi være gjennom tilgang til både arbeid, aktivitet og natur.

I 2020 styrker vi satsingen på barn og unge som året før. Helsesykepleierdekningen økes med en ny heltidsstilling. Denne stillingen skal være «på hjul» og ha et særlig fokus på ungdomstrinnet. Budsjettet legger dessuten grunnlag for økt hallkapasitet og fortsatt fine lysløyper i hele Lier. Dette kommer samtlige liunger til gode og er saker jeg er opptatt av for at vi skal styrke oss som folkehelsekommune.

Vi har en god frivillighetskultur i Lier. Jeg er stolt over å være ordfører i en av landets beste frivillighetskommuner. Takket være målrettet arbeid med vår frivillighetspolitikk, engasjerte frivillige og stor innsats fra kultur og fritid i kommunen, nyter vi alle godt av mange og varierte kultur- og aktivitetstilbud, herunder BUA med gratis utlån av utstyr og aktiviteter for alle.

I Lier kommune jobber vi aktivt for å nå våre klimamål, og sørge for at vi ligger i front med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Vi har ambisiøse mål om at Lier kommune skal være en klimanøytral kommune allerede i 2025 som en av de første i Norge.

Gode digitale løsninger skal forenkle innbyggernes kontakt med kommunen, og kan også bidra til at vi når våre klimamål. På trappene har vi et nytt saksbehandlingssystem som skal gjøre søknadsprosessen for byggesaker enklere. Innenfor helse- og omsorg har digitale løsninger som trygger hverdagen til våre brukere allerede kommet i bruk.

I alt arbeid forsøker grønne Lier å være en innovativ og god kommune for alle innbyggere. I vårt møte med næringsliv er fremtidsrettede og brukervennlige løsninger også viktig, og gir grunnlag for arbeidsplasser i egen kommune. Derfor har vi vedtatt at kommunen nå skal samle og styrke våre innovasjonstiltak gjennom å utarbeide en innovasjonsstrategi.

Vi skal jobbe mer med stedsutvikling i Lierbyen sentrum og grunnlaget for en lokalsenterutvikling på Tranby de neste årene. Dette må gjøres gjennom et godt samarbeid med lokale aktører og næringslivet, slik at vi sammen kan skape flere sosiale møteplasser i grønne Lier.

Jeg håper budsjettet for 2020 gir oss alle et grunnlag for et godt liv i grønne Lier, i dag og i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken