Stenger Damtjern-parkering i russetida

Artikkelen er over 3 år gammel

– Parkeringen er stengt for å forebygge ordensforstyrrelser, forsøpling og trafikkfarlige situasjoner.