Fortvilte foreldre kjemper for barnehagen: – Det er ikke barna våre det skal spares med

I handlingsprogrammet varslet rådmannen nedleggelse av en kommunal barnehage. Nå frykter foreldre og barn i Dambråtan at de skal miste barnehagen sin.